Nyheter

KrFU-opprør mot blå linje

Det hersker opprørstemning internt i KrFU. En gruppe sentrale tillistvalgte i organisasjon vil skrote lederens borgerlige samarbeidsmodell.

De som nå gjør opprør er sju fylkesledere, og to som er innstilt til det nye sentralstyret. En av dem, Jarle Tollaksen, er innstilt som nestlederkandidat i ungdomspartiet.

Gruppen sier nei til å låse KrF til borgerlig fløy, og ønsker å gjenreise KrF som et tydelig sentrumsparti. Og i motsetning til KrFU-leder Ida Lindtveit lukker de ikke døren til Arbeiderpartiet.

Ikke avgjort

– Det blir en spennende debatt, og saken er ikke avgjort. Men det er mange­ som er uenige om veivalget videre­, og jeg tror det er ganske åpent, sier nestlederkandidat, Jarle Tollaksen.

10. august overrasket KrFUs landsstyre med å anbefale moderpartiet å garantere for Erna Solbergs borgerlige regjering etter valget. Leder Ida Lindtveit sa blant annet: «Vi mener vi vil få større politisk gjennomslag ved å samarbeide med høyresiden».

LES OGSÅ: KrFU velger seg høyresiden

«Uklokt og uheldig»

Opposisjonsgruppen mener vedtaket ble gjort med et knapt flertall. De stiller seg derfor undrende til at KrFU-lederen fremstiller vedtaket som om det er større ideologiske forskjeller mellom KrF og venstresiden enn til høyresiden. Gruppen mener denne fremstillingen er «uklok og uheldig og trekker KrF vekk fra sin egen sentrumsorienterte kristen-
demokratiske ideologi».

KrF avholder sitt lands-
møte 23.– 25. september. Da skal det endelige vedtaket om KrFUs holdning avgjøres.

– Vårt alternative forslag anbefaler­ å gjenreise sentrum i norsk politikk, sier fylkesleder i Troms KrFU, Nikolai Skogan.

– Jeg tror vi har en god sjanse til å få gjennomslag for dette og har personlig veldig stor tro på forslaget vårt.

LES OGSÅ: KrFU-lederen går til rødgrønn tankesmie

Ikke splittelse

Til tross for at det er klare fronter i ungdomspartiet, avviser nest-
lederkandidat Tollaksen at det er snakk om en splittelse.

– Det er en ren uenighet om veivalget videre. Ida har vært veldig tydelig på at hun står for det forslaget som landsstyret har innstilt. Og jeg har vært tydelig på at KrF bør stå i sentrum, og heller gå mot venstresiden om man skal velge side, sier Tollaksen.

Frp og SV uaktuelle

I forslaget slår gruppen fast at et samarbeid med fløypartiene på begge sider er uaktuelt:

«KrF skal arbeide for å gjenreise­ sentrum som et tyngdepunkt i norsk politikk og søke regjeringsmakt der det er mest realistisk å oppnå et styringsdyktig alternativ. Dette betyr samtidig at de nåværende fløypartiene SV og Frp er uaktuelle som regjeringspartnere».

LES OGSÅ: Dette er den nye KrFU-lederen

Sentrumssamarbeid

Gruppen peker også på en rekke felt de mener bør være avgjørende for KrFs veivalg. En eventuell deltakelse i regjering skal avhenge av politisk gjennomslag i de nevnte sakene. Da vil sentrumspartiene være de naturlige samarbeidspartene, mener gruppen.

KrFU-leder Ida Lindtveit er kjent med fremstøtet fra gruppen og poengterer at organisasjonen har jobbet grundig i ett år med samarbeidsspørsmålet og politikken som skal ligge til 
grunn.

– Vi har hatt flere høringer. Vi har vært klare på at det er ulike syn i organisasjonen og at det er fritt frem for å jobbe for ulike meninger, sier Lindtveit.

– Men har du og ledelsen i regjeringsspørsmålet fremstilt KrFsom mer borgerlig enn organisasjonen­ faktisk er?

– Ikke ut fra den innstillingen landsstyret vedtok. Det skjedde med klart flertall og nå er det altså opp til landsmøtet i partiet å bestemme seg. Jeg gleder meg til den debatten.

– Er det et nederlag om flertallet velger bort din regjeringsvei?

– Det er små nyanser mellom retningene. Det vesentlige er hvilken politikk KrF går til valg på.

nyhet@vl.no

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter