Nyheter

Fører tilsyn med uønsket stilling

Human-Etisk Forbund skal være «sendeorganisasjon» for den nye felthumanisten i Forsvaret, men skulle helst sett at stillingen ikke eksisterte.

– Vi ønsket oss egentlig en livssynsnøytral førstelinje i Forsvaret. Altså verken felthumanister, feltimamer eller feltprester, men heller en ordning hvor de som ønsker å snakke med en av disse kan be om at de tilkalles, sier Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF).

Hun leder organisasjonen som skal føre tilsyn med den nye felthumanisten, et alternativ til feltpresten i Forsvaret. Aller helst skulle hun sett at stillingen ikke ble opprettet.

– Sånn ble det ikke. Feltprestkorpset bestemte seg for at de ville utvide sin stab. Da var vår konklusjon at selv om vi i utgangspunktet ønsket oss en annen modell, så er det viktig at vi bidrar til at dette blir en realitet.

LES MER: Advarer han mot et humanistisk presteskap som blir «litt mer humanistiske enn oss vanlige dødelige»

Utredning

Prosessen med å omorganisere Feltprestkorpset startet for flere år siden. I 2014 ble det ansatt to rådgivere for henholdsvis livssynshumanisme og islam for å utrede hvordan Forsvaret skulle møte det voksende mangfoldet av livssyn blant ansatte og vernepliktige.

Det resulterte i to nye stillinger – en felthumanist og en feltimam – som ble lyst ut i juni. Det er kommet henholdsvis 15 og 6 søkere, skriver Fritanke.no.

Arbeidsoppgavene vil i grove trekke ligne de som prestene i forsvaret tradisjonelt har hatt, men med en livssynshumanistisk og muslimsk forankring. De to stillingene lønnes av Forsvaret.

LES MER: Humanist og imam til Feltprestkorpset

«Større mangfold»

Selv om HEF i utgangspunktet ønsket en livssynsnøytral førstelinje i Forsvaret, blir de nå altså en av tre livssynsorganisasjoner som fører tilsyn.

– Er det riktig at HEF skal representere alle sekulære soldater?

– Nei, på samme måte som at feltprestene ikke skal representere alle kristne. Denne utvidelsen er en erkjennelse av at det ikke er naturlig med et korps av prester alene i Forsvaret. Vårt primære ønske var at det ikke skulle finnes førstelinjetjeneste med religion og livssyn. Slike er dessverre ikke virkeligheten i dag, og da ønsker vi i hvert fall at det blir et større mangfold.

LES MER: – Norge bør ansette imamer i fengsler og på sykehus

«Bygger soldaten»

Camilla Hansen, landstillitsvalgt i Forsvaret, er glad for endringene.

– Feltprestene, imamene og humanistene er med på å tilrettelegge for soldatens personlige utvikling, sier hun.

Hun forteller at de lenge har sett en utvikling i soldatmassen som gjorde at behovet for flere livssynsveileder var viktig.

– Som soldat kommer du i mange utfordrende situasjoner, og Forsvaret er helt avhengig av å ha så sterke individer som mulig. Religion er en viktig del av de verdiene du har med deg. Det å få mulighet til å ta med seg den styrken mange finne i sitt livssyn inn i rollen som soldat er utrolig viktig.

LES MER: – Gode ord fra presten og veldig betryggende

Fortsetter arbeidet

– I dag er det et mangfold av tro og livssyn blant de vernepliktige og ansatte. Da har Forsvarets ledelse sagt at de vil gå for at en avdeling skal gi et større mangfold av livssynsbetjening, framfor å dele det opp i ulike avdelinger, sier kirke og religionsrådgiver i Feltprestkorpset, Tor Simen Olberg.

Han er selv tidligere feltprest, og mener livssynsveilederne gir et viktig bidrag til førstelinjen

– En kristen feltprest har i dag en diakonal tjeneste som går utover det direkte religionstilbudet. Majoriteten av dem som underviser i etikk i Forsvaret er for eksmpel prester.

Han forteller at Feltprestkorpset allerede er i kontakt med Norges Kristne Råd og Den katolske kirke for å se på mulighetene for å utvide prestetjenesten til også omhandle flere kristne trossamfunn.

– Enhver har rett på religionsfrihet, både privat og sammen med andre. Når staten pålegger folk verneplikt, og samtidig skal sikre fri religionsutøvelse, er det viktig at det kan kombineres.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter