Nyheter

Frykter folkerettsbrudd i Israel

I september drar forskere ved NTNU til Israel for å utrede mulighetene for et norsk-israelsk forskningssamarbeid om petroleum. Det vekker reaksjoner.

Bilde 1 av 3

– NTNU kan ha akademisk samarbeid med israelske forskere på andre områder, men hvis de deltar i dette prosjektet, risikerer de indirekte å bidra til folkerettsbrudd, sier Inga Marie Nymo Riseth, leder i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).

Hun reagerer på at forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har takket ja til å delta på en reise til Israel sammen med olje- og energiminister Tord Lien. Målet med reisen er å utrede mulighetene for et norsk-israelsk forsknings samarbeid innen petroleum. Riseth frykter at det kan bidra til israelske folkerettsbrudd gjennom olje- og gassutvinning fra både palestinske og syriske territorium.

LES MER: Frykter angrep i Tel Aviv

Etisk ansvar

– I 2015 vedtok NTNU nye etiske retningslinjer. Der står det at universitetet skal fremme menneskerettigheter og demokrati gjennom forskning. Jeg tviler på at dette prosjektet gjør noen av delene, sier Riseth.

Hun understreker at SAIH i utgangspunktet er svært positive til internasjonale forskningssamarbeid, men at universitetene har et etisk ansvar når de involverer seg.

– Forskningssamarbeid på tvers av landegrensene kan være demokratifremmende og er derfor både viktig og bra, men man kan ikke ha en blind tro på at det alltid er resultatet.

LES MER: Palestina saksøker Storbritannia

«Faglig, ikke politisk»

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, er kjent med kritikken.

– Jeg forstår problemstillingen. NTNUs grunnholdning er at vi skal ha akademiske samarbeid med andre land som ønsker det. Vi betrakter ikke det som en politisk handling, men som en faglig handling, som også kan være med på utvikle internasjonal forståelse.

– Er det så enkelt å skille mellom politisk samarbeid og akademisk samarbeid?

– Nei, og derfor understreker jeg at vi ikke går nesegrus inn i et samarbeid. Det vil tas nye vurderinger etter turen i september. Dette er ikke uproblematisk, men vår vurdering er slik den er.

LES MER: Advarer mot kristne parallellsamfunn

Boikott

Det er ikke første gang akademisk samarbeid med Israel skaper debatt på NTNU. I 2009 fremmet flere professorer forslag om en akademisk boikott av landet. Forslaget ble møtt med motstand av både daværende rektor og regjering.

Det endte med at styret ved NTNU stemte nei til boikottforslaget. Riseth fra SAIH mener likevel at det ikke står i veien for å gjøre enkeltstående, etiske vurderinger.

– NTNU har i dag akademisk samarbeid med land over hele verden, også totalitære regimer. Vil det ikke være et veldig sterkt signal å takke nei til en invitasjon om å utrede et mulig samarbeid?

– Det er et sterkt signal, men personlig mener jeg at norske utdanningsinstitusjoner skal sende sterke signaler om at de ikke vil bidra til potensielle folkerettsbrudd. På lik linje med denne saken, har SAIH også tidligere kritisert NTNUs samarbeid med selskaper som leter etter olje i det okkuperte Vest-Sahara, sier Riseth.

LES MER: Bygger image med bistand

Utveksling

Rektor Bovim forteller at det ikke er uvanelig at regjeringen inviterer med relevante utdanningsinstitusjoner når de skal til utlandet for å diskutere forskningsspørsmål.

– Om det blir noe forskningssamarbeid vet vi ikke ennå. Turen i september skal brukes til å undersøke hvilken nytte NTNU kan ha av et samarbeid med Israel, og hva vi eventuelt kan bidra med inn i et slikt prosjekt.

– SAIH mener at turen til Israel går på akkord med NTNUs egne, etiske retningslinjer?

– Det er jeg uenig i, for vi gjør dette ut i fra en faglig vurdering og begrunnelse. Viser det seg at det ikke er faglig begrunnelse for et videre samarbeid, så etabler vi heller ikke det. Vi er av den oppfattning at forskningsarbeid generelt har en demokratiserende effekt, og det må være vårt utgangspunkt.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter