Nyheter

Får saken opp i lagmannsretten

Blogger Jan Kåre Christensen ble dømt for sjikane av Jan Åge Torp i tingretten.

Nå får han saken opp for lagmannsretten.

– Veldig bra, synes vi, jeg og Brynjar Meling, skriver Christensen i en epost til Vårt Land. Brynjar Meling er Christensen advokat.

I januar ble Jan Kåre Christensen dømt til å betale bot på 12.000 kroner for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i tingrettsdommen.

LEWS MER Dømt for sjikane av Torp

Blogg

I sin avslutningsprosedyre i tingretten nedla forsvarer Meling påstand om full frifinnelse. Han argumenterte­ for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.

Nå har Meling og klienten fått medhold i Borgarting lagmannsrett:

«Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn», skriver domstolen i sin beslutning.

LES MER Torp krever erstatning

Forelegg

Bloggeren Jan Kåre Christensen var tiltalt etter straffe­lovens paragraf 390a for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred». I første omgang fikk Christensen et forelegg av politiet. Det vedtok han ikke og saken gikk derfor til retten.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter