Nyheter

Forbyr misjon

En ny, russisk terrorlov kriminaliserer misjon. Målet er å demme opp både for islam og ikke-ortodoks kristendom, sier eksperter.

Russland har forbudt misjon. En omfattende ny terrorlov om ­datalagring og strengere straffer for en rekke terrorrelaterte forbrytelser (se faktaboks), inneholder også en kraftig innskrenkning av trosfriheten.

Fra 20. juli er det forbudt å formidle tro eller å rekruttere mennesker til trosfelleskap andre steder enn i gudshus eller andre tillatte arenaer for trosutøvelse. Det bekymrer Lene Wetteland, som leder Russlandavdelingen hos Den norske Helsingfors­komiteen.

– Religionsfriheten er grunnlovsfestet i Russland, og fritt å kunne snakke om tro er et grunnleggende element ved den friheten.

REPORTASJE FRA RUSSLAND: Moren og den eldste datteren er kristne, mens faren og ettåringen er muslimer. Familien er ikke enestående i byen.

Omfattende

Lovteksten definerer misjon som religionsutøvelse andre steder enn i kirker, gudshus, kirkegårder eller ­religiøse skoler. Religionsutøvelse omfatter alt fra seremonier­, bønn, prekener eller utdeling av religiøs litteratur. Å formidle­ tro gjennom sosiale medier eller ­andre steder på internett, ­omfattes også, skriver den russiske nettavisen Meduza.

Det vil si at e-poster med ­bibelsitater eller invitasjoner til gudstjeneste kan tolkes som et lovbrudd fra 20. juli, skriver Christianity Today.

Registreringsplikt

I tillegg til å begrense hvor det er lov til å formidle tro, blir det også stilt strenge krav til hvem som gjør det. Alle som formidler tro må tilhøre godkjente og registrerte trossamfunn. Utenlandske misjonærer må ha dokumenter på at de er invitert av en godkjent ­organisasjon, og de får bare virke i det området der organisasjonen er registrert. De får dessuten bare formidle til organisasjonens medlemmer.

Wetteland sier loven ligner på eksisterende lover i Kirgisistan og i Kasakhstan. Der fungerer kravet om registrering av alle trossamfunn som en høy terskel for minoritetsreligioner.

– Kravene er ikke formulert for å kunne følges, mener hun.

Jehovas vitner anmeldt

Hun sier loven brukes selektivt. I Kasakhstan står Jehovas Vitner i en langvarig rettsstrid, etter å ha blitt anmeldt for misjonering i sin egen sal utenfor hovedstaden Astana.

– To personer lot som om de var Jehovas Vitner, ble med på møtet, og anmeldte så menigheten for å ha utsatt dem for misjon.

LES MER: Putin følger én ortodoks tradisjon, den norske artisten Moddi en annen

Ortodoks særstilling

Loven har møtt protester fra protestanter, muslimer og til og med lederen av Putins eget menneske­rettighetsråd. Likevel gikk den gjennom i Dumaen, og det ventes at Putin vil signere uten endringer.

– Trosfriheten i Russland har i mange år vært under sterkt press. Og denne loven representerer en dramatisk forverring, sier Hans Aage Gravaas, generalsekretær i Stefanusalliansen.

Både han og Wetteland ser på misjonsforbudet som et forsøk på å stanse veksten av minoritets­religioner, spesielt islam og evangelisk kristendom. Sistnevnte har vært blant de mest misjonsaktive siden Sovjetunionens fall.

Sterk mann, sterk kirke

– Russlands sterke mann er avhengig av den sterke, nasjonale kirken, og kirken er avhengig av Russlands sterke mann. Dessverre er det ofte slik at der kirken blir en del av et nasjonalistisk politisk program, fører det til restriksjoner overfor religi­øse minoriteter, sier Gravaas.

Han tror loven også vil ramme­ protestantiske minoriteter som de russiske baptistene som har eksistert i landet i hundrevis av år.

ERLING RIMEHAUG OM RUSSLAND: Ingenting er så farlig for omgivelsene som en bjørn som føler seg trengt opp i et hjørne.

Frykter sekter

Loven forbyr også oppfordringer til donasjoner, og Wetteland tror russiske myndigheter genuint er bekymret for farlige sekter.

– De vil stanse dem som får folk til å selge leiligheten sin og gi alt til en predikant. I stedet for å oppfordre til kritisk tenkning og skepsis, velger de heller å forby misjon.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter