Nyheter

Kristne Anders kjemper mot IS

Pinsevennen sier Gud er med ham.

Bilde 1 av 3

Pinsevennen fra Karlskrona nøler ikke når han forklarer hvorfor han har reist til Nord-Irak som frivillig i en kurdisk kampavdeling:

– Som kristen mener jeg man skal stå opp sine kristne brødre og søstre her nede. Akkurat som jeg mener andre kristne skulle støttet oss om noe lignende hadde skjedd i Sverige.

Der IS har rykket fram i kristne områder i Irak, har innbyggerne svært ofte fått tre valg: Konvertere, betale beskyttelsesskatt eller dø.

Luksustanke

Anders Högström er pinsevenn, og sier til den svenske avisa Dagen at det er en luksustanke å sitte hjemme i Sverige og være pasifist.

– Synspunktet er et speilbilde av pasifistens fremste argument, man setter samvittigheten først, sier Arne Willy Dahl til Vårt Land. Juristen er pensjonert generalkrigsadvokat.

Statens soldater

Krigen mot terrororganisasjonen som siden juni 2014 har kalt seg Den islamske stat (IS), går inn i en ny fase. Nå sender også Norge soldater til regionen. Spesialsoldatene, som skal være instruktører i Jordan, kan bli satt inn i bakkekamper mot IS i Syria.

Også Danmark har avgjort at de skal delta i krigen mot IS, og sender soldater og kampfly til koalisjonsstyrken som ledes av USA.

Kommer hjem

Parallelt med at nordiske land sender ut soldater, som er på oppdrag velsignet av regjeringer og nasjonalforsamlinger, reiser nordiske borgere, slike som Anders Högström, på egenhånd til regionen for å få delta i krigen mot IS. Andre nordiske frivillige er kurdere som vender tilbake til hjemlandet.

De aller fleste reiser til den kurdiske delen av Irak som heter Kurdistan. Her trekker de i uniform og får utlevert våpen for å kunne kjempe sammen med kurdiske styrker, som prøver å nedkjempe IS.

Rettferdig krig

– Kirkefaderen Augustin regnes ofte som grunnleggeren av ideen om «rettferdig krig», og den ble senere utviklet av teologen og filosofen Thomas Aquinas – kan både en soldat som er utsendt av staten og en frivillig som kjemper mot IS snakke om at de deltar i en rettferdig krig, Dahl?

– Begrepet hører strengt tatt hjemme på overordnet nivå. Men hvis vi skal anvende det på individnivå vil jeg si: Ja, nesten. For å påberope seg at man deltar i en rettferdig krig, må man representere «rett myndighet». Det vil si at man må representere en stat. Det gjør den utsendte soldaten, og i tilfelle Irak vil også en frivillige gjøre det langt på vei. For han kjemper han sammen med kurdiske styrker som også støttes av Norge, noe peshmergasoldatene gjør. Og de igjen kjemper sammen med irakiske styrker mot IS. Altså representerer en frivillig en stat.

Men, understreker folkerettsjuristen, mens statens utsendte soldat har et eget vern i folkeretten, «lovlig stridende», mangler den frivillige dette vernet så lenge han ikke er blitt medlem av en stats væpnede styrker.

Herren med

Anders Högström forklarer at han har hatt mange runder med seg selv om reisen til Irak:

– Er dette noe Gud vil, eller er det min vilje?

Til Dagen sier den frivillige soldaten at han til tider kjenner på uroligheten, men «jeg vet at Herren er med meg og at jeg ikke behøver å frykte noe».

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Har respekt

Hjemme i pinseforsamlingen i Karlskrona i Sør-Sverige sitter Anders Högströms pastor. Ulf Sundquist er pasifist, men gir menighetsmedlemmet støtte:

– Spør du meg om råd foretrekker jeg ikkevolds-veien, men jeg har forståelse og respekt for at man kan tenke annerledes om dette, sier han til Dagen.

Pinsepastoren utdyper den verbale støtten:

– I dette tilfellet handler det om å hjelpe dem som utsettes for bestialske overgrep. Jeg har stor respekt for dem som er villige til å reise dit og hjelpe.

LES OGSÅ: - Naboguttens familie har ikke råd til ferie

Ulike svar

I Norge sier pastor og leder i Pinsebevegelsens Lederråd, Sigmund Kristoffersen, seg sterkt uenig med sin svenske kollega:

– Jeg vil ikke uttrykke forståelse og respekt om en i min forsamling kom til meg og sa han ville reise til Irak og kjempe mot IS med våpen. Mitt råd vil være at skal man reise, så må man jobbe med humanitære oppgaver, ikke involveres i krigføring.

Pastor Andreas Hegertun i Filadelfiakirken i Oslo, Norges største pinseforsamling, ser annerledes på saken. Han kommer pastor Sundquist i Karlskrona i møte.

– Jeg vil ikke kategorisk si at det å gripe til våpen bryter med kristen etikk. Det er mulig å forsvare våpenbruk, men bare som absolutt siste utvei. Men man må overholde norsk lov, sier Hegertun, som også er pressekontakt for Pinsebevegelsen i Norge.

LES MER: Ber bak låste dører

Lovendring

Fra 1. juli blir det straffbart å delta i militær virksomhet for ikke-statlige styrker i væpnet konflikt, noe som vil ramme alle som slutter seg til IS i Syria og Irak. Forbudet rammer ikke dem som melder seg som frivillige i den kurdiske peshmergastyrken, da denne opptrer som en del av en statlig styrke.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter