Nyheter

Advarer mot å fordele skyld

– Krenkelser av samene gjennom generasjoner er en dypereliggende årsak til at seksuelle krenkelser er mer utbredt blant samer.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter