Nyheter

Ros ble til ris

Styret i Islamsk Råd Norge kopierte rosen til sekretariatet år etter år. I fjor kom det kritikk.

Vårt Land har lest årsrapportene som skiftende styrer har skrevet og blant annet sendt til Kulturdepartementet som grunnlag for søknadene om statsstøtte.

Mandag ble det kjent at hele styret i Islamsk Råd Norge (IRN) hadde trukket seg i protest mot at et rådsmøte, som ble arrangert sist lørdag, overprøvde styrets beslutning om å si opp generalsekretær Methab Afsar.

– Styret har selv valgt å gå av, og det skyldes en personalkonflikt. Mer ønsker jeg ikke å uttale meg om saken, sa Basim Ghozlan til Vårt Land mandag. Han var nestleder i styret som trakk seg på rådsmøtet.

LES MER Ville sparke generalsekretær etter lang tids misnøye

Nye toner

Årsrapportene fra Islamsk Råd Norge forteller at styret som ble valgt på årsmøtet i 2015 så med helt andre øyne på sekretariatets arbeid enn det foregående styret. Styret i IRN velges for toårsperioder. Methab Afsar har vært generalsekretær og leder av sekretariatet i IRN siden 2011.

I årsrapporten for 2013 skriver styret: «Vurdering av sekretariatets arbeid for 2013 er at det foreligger mye vilje, sterkt engasjement, masse entusiasme og mye aktivitet. Sekretariatet har bidratt til å skape en del positiv oppmerksomhet om IRN sitt virke både i storsamfunnet og blant medlemmer gjennom aktiv deltakelse.»

Året etter, i 2014-rapporten, kopierte styret samme ordlyd i evalueringen av sekretariatet: «Vurdering av sekretariatets arbeid for 2014 er at det foreligger mye vilje, sterkt engasjement, masse entusiasme og mye aktivitet. Sekretariatet har bidratt til å skape en del positiv oppmerksomhet om IRN sitt virke både i storsamfunnet og blant medlemmer gjennom aktiv deltagelse.»

I fjorårets rapport er tonen en helt annen:

«Styret opplever en del utfordringer med mangel på interne rutiner og felles forståelse av sentrale aspekter av virksomheten. Styret har begynt å jobbe med en felles plattform slik at kommunikasjon i organisasjonen og oppfølging av saker går sikrere.»

LES MER Islamsk Råd ba om statsstøtte, fikk det – men brukte dem ikke

– Alvorlige mangler

Fram til årsmøtet i mars 2015 hadde IRN et styre med ni medlemmer. Styret som ble valgt på årsmøtet i fjor hadde to færre medlemmer. Tre av styremedlemmene fra det gamle styret ble med i det nye.

Ghulam Abbas, som ble valgt til styreleder i fjor, skrev følgende i en melding som ble lagt ut på Facebook søndag – og så slettet:

«Saken er slik at styret i en lang periode har avdekket alvorlige mangler i arbeidet til generalsekretær Methab Afsar. Disse har svekket omdømme til IRN betydelig. Styret fant det til slutt og etter en lang prosess nødvendig å si opp generalsekretær.»

Sist lørdag skulle de 43 medlemsorganisasjonene i IRN bli informert om oppsigelsen av Afsar. 31 organisasjoner møtte.

Opphetet

Møtet, som ble ganske opphetet, endte med at hele styret gikk. Rådsmøtet valgte så et arbeidsutvalg på tre personer som skal fungere som styre fram til neste årsmøte, i mars 2017.

Fredag sendte dette arbeidsutvalget, som ledes av eks-IRN-styreleder Kebba Secka, ut en pressemelding som gir denne versjonen av rådsmøtet:

«Etter konstituering av Rådsmøtet med redigert dagsorden ble det gitt tid til styret å informere Rådsmøtet om personalsaken uten detaljer da Arbeidsmiljøloven ikke tillater dette. Etter dette fikk general sekretæren (GS) gitt tid til å fortelle sin side av saken. Det ble ikke tillatt oppfølgingsspørsmål eller kommentarer fra Rådet pga. sakens natur og tidsrammen.

Etterhvert ble Rådsmøtet enige om å holde avstemning over 2 forslag. Der en av forslagene var fra styret som inneholdt et ultimatum om at de vil gå av hvis deres forslag ble nedstemt. Rådsmøtet hadde skriftlig votering som resulterte i at styrets forslag falt med 16 mot 40 stemmer for forslaget fra Rådet. Styret ytret at de velger å gå av umiddelbart. Rådsmøtet tok dette til etterretning.»

Methab Afsar besvarte ikke Vårt Lands oversendte spørsmål fredag ettermiddag.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter