Nyheter

– Flerkoneri er et økende problem 
i Norge

Likestillingsaktivist Neneh Bojang mener norske myndigheter lukker øynene for negative konsekvenser ved innvandring. – Vi må forstå at skikker som er vanlig i andre land vil bli importert inn hit, sier hun.

– Mange tenker at det er utenkelig at flerkoneri skjer i Norge fordi det er ulovlig her. Men vi har åpne grenser og de som kommer hit tar med seg sine religiøse skikker og tradisjoner.

LES OGSÅ: Hun er én av mannens to koner: – Jeg trodde ikke på ham

– Omgår norsk lov

I denne sammenhengen betyr en religiøs vigsel at personen kun gifter seg religiøst. Det betyr at vigslene er ugyldige i henhold til norsk rett. Samtidig kan de være gyldige i utlandet, i både religiøs og rettslig betydning og ikke minst i ­sosial forstand.

Det er ingen forbud mot utenomrettslig, religiøs «vigsel» i Norge, men staten ser det kun som en religiøs seremoni og anerkjenner det ikke som et ­juridisk bindende ekteskap.

– Ved å gifte seg religiøst, unngår mennene at norske myndigheter får vite om ekteskapet, sier Bojang.

Hun forklarer at menn velger ulike strategier for å omgå norsk lov som forbyr bigami og polygami.

– Noen gifter seg juridisk og religiøst i utlandet, flytter til Norge,­ får juridisk skilsmisse, men forblir religiøst gift og fortsetter å bo med kona. Så gifter de seg på nytt juridisk med en annen, enten i Norge eller i utlandet, tar henne med seg til Norge, sier Bojang og fortsetter:

– Andre er juridisk gift med én i Norge og religiøst gift med én eller flere koner som blir boende i utlandet. Mens noen menn som er juridisk gift i Norge, henter konene de er religiøst gift med til Norge og oppgir til myndighetene at de er nær slekt eller familie.

– Mange er redde

Bojang er opprinnelig fra Gambia. Likestillingsaktivisten har en mastergrad i statsvitenskap og er blant annet grunnlegger av Inter African Comittee in Norway.

– Det er vanskelig å bevise at en mann har flere koner når ekteskapet ikke er registrert, fordi det kun er inngått religiøst, sier hun og fortsetter:

– Mange er redde for å si ifra at de lever i et forhold der mannen har flere koner. De opplever et kulturelt og sosialt press for å akseptere at mannen har den rettigheten.

LES OGSÅ: – Ba om hjelp til å hente åtte koner

Hun synes det er problematisk at det ikke føres statistikk over mangegifte i Norge. Ifølge henne er et viktig tiltak for å bekjempe flerkoneri at problemstillingen settes på dagsorden og debatteres.

– Regjering og myndigheter må forstå at flerkoneri er et problem som allerede er her og som øker. De må finne måter å håndtere det på, sier hun og understreker:

– Vi må forstå at skikker som er vanlig i andre land vil bli importert inn hit. I Norge er vi naive, helt til det oppstår en krise. Vi tror ikke ting skjer her, bare fordi det er forbudt. Med flyktningstrømmen vil det komme menn som har flere koner. Vi må ikke glemme at migranter kommer med sine tradisjoner, kulturer og religiøse tro. Mange vil gjøre sitt ytterste for å lure systemene, slik at de kan fortsette å følge sine skikker.

– Et stort problem

Bojang legger ikke skjul på at bekjempelse av flerkoneri er en kampsak. Hun vil at alle tar innover seg at kvinner og barn her til lands vokser opp i familier hvor mannen har flere koner.

– Flerkoneri eksisterer i Norge. Det er et stort problem som må håndteres. Det krever engasjement fra ansvarlige myndigheter, sier hun og legger til:

– Det er en fundamental rett å bestemme over seg selv. Kvinner i polygame forhold har ikke den muligheten. For kvinnene er det smertefullt å måtte dele ektemannen med andre. Og det paradoksale er at de aller fleste menn som praktiserer denne skikken mener det er uaktuelt at en kvinne kan ha flere menn. Jeg blir trist, fortvilet og sint over at mange kvinner føler at de bare må holde ut med en ektemann som har flere koner.

LES OGSÅ: – Monogami er alltid målet

– Kvinnene kjemper

Hun er opptatt av at flerkoneri også bidrar til at avstanden i hvordan etnisk norske kvinner og minoritetskvinner øker.

– Minoritetskvinnene kjemper fortsatt kampen om å få eie sin egen kropp. De er utsatt for seksuelt overførbare sykdommer. Og i utlandet finnes det barn født av menn som er norske statsborgere. Disse barna står uten rettigheter, fordi mannen også er gift her i landet og dermed ikke tar dem med seg hit.

LES OGSÅ: Politikerne vet ikke hvordan de skal håndtere polygami

Og til mennene som har et ønske om flere koner, har hun kun en oppfordring:

– Flytt til et land der det er lov. Har dere bosatt dere i Norge, må dere ta konsekvensen av lovverket her. Dessuten er det et viktig prinsipp i islam at muslimer skal følge lovene i det landet de bor i. Polygami er forbudt i Norge, sier hun og legger til:

– I Koranen er det strenge krav som skal oppfylles dersom flerkoneri skal aksepteres. Det skal være full likebehandling av samtlige koner. Det er ikke mulig å oppfylle i praksis.

– Relevant problemstilling

Kilder i ulike forskningsmiljøer i Oslo tror flerkoneri blir en stadig mer utbredt problemstilling i Norge. Også kilder i det norsksomaliske miljøet sier problemstillingen er relevant, men at det er vanskelig å synse om omfang så lenge statistikk mangler.

Derfor understrekes viktigheten av at politikere og de ansvarlige myndighetene sørger for å registrere og følge opp disse sakene. Bekymringen er rundt jentene og kvinnene som ufrivillig må dele ektemann og risikoen for smittsomme sykdommer.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter