Nyheter

Kirken anbefaler at brudeparet går inn sammen

De fleste bruder tyr likevel til pappa når de skal gå opp kirkegulvet.

Det er inntrykket til Arvid Helle, sokneprest i den populære bryllupskirken Borgund i Ålesund. Her foretar de i snitt over 40 vigsler i året.

– Selv godt voksne brudepar i 40-årene velger denne løsningen, sier Helle.

Som prest problematiserer han ikke skikken med brudeparene, men mener brudeoverføringen har uheldige sider.

– Det er lite likestillingsfremmende, og reflekterer hverken dagens kvinnesyn eller den rollen far spiller i dag.

LES OGSÅ: «Opprør mot menn er usunn feminisme»

Reflekter ikke over betydningen

I Den norske kirkes vigselsliturgi står det at «brudeparet kan gå sammen fram til koret og sette seg på sine plasser». Som et alternativ nevnes det at «en eller begge, forlovere, representant(er) for familiene, liturg og andre» kan gå inn i kirken i prosesjon.

At far følger datter til alters er likevel mer populært enn noen gang, er sokneprest Helles inntrykk.

– Da jeg giftet meg på 80-tallet gikk jeg og min kone opp kirkegulvet sammen. De siste to tiårene virker det som om det er blitt opplest og vedtatt at bruden skal følges opp av sin far.

– Hvorfor er skikken så populær?

– Jeg tror ikke folk flest har reflektert særlig over den. Mange tenker nok bare at den er fin og at den skaper en god, festlig ramme rundt vielsen.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Utgåtte kjønnsrollemønstre

Prestestudent Ingvild Bjørnøy Lalim ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF), sier tradisjonen bør vekk.

– Den spiller på et kjønnsrollemønster vi er ferdige med.

Samtidig påpeker Bjørnøy Lalim at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom grunnlaget for tradisjonen og betydningen den har i dag.

– Skikken holder tanken om at dette er en familiebegivenhet ved like, og det er bra, sier hun og legger til:

– Rent pragmatisk er det ikke et problem, men det er verdt å være bevisst på at vi er ferdige med de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. Familiemønstrene endrer seg, og etter hvert er det kanskje naturlig at en mor, bror eller annen vil gå arm i arm med bruden.

LES OGSÅ: Vil fremme likestilling i barnebøker

Kan tolkes annerledes

Å fjerne skikken får sannsynligvis ikke bred oppslutning, tror Hans Arne Akerø, seksjonsleder for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet.

– At far følger inn sin datter er nok den åpningen de fleste foretrekker, selv om vigselsliturgien primært foreslår at paret går sammen inn.

– Burde prester problematisere ordningen under vigselssamtaler?

– Jeg ser ingen grunn til det. Symbolhandlingen kan også tolkes annerledes: Man tar et oppbrudd fra familien man er vokst opp i, og lar ektefellen bli den nye førstepersonen i livet, sier han.

Heller ikke sokneprest Helle ønsker pappa bort fra kirkegulvet.

– Men den dagen jeg møter et par som velger skikken bort, så vil jeg applaudere dem, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter