Nyheter

– Norge underbygger skatteparadis

Bistandsfondet Norfund mener det er nødvendig å bruke skatteparadis for å investere i fattige land. – Det er bare tull, sier Eva Joly.

Eva Joly satt i utvalget som i 2009 anbefalte at Norfund fikk tre år på seg til å slutte å investere gjennom skatteparadiser. Rådet ble ikke fulgt. Norfund bruker fortsatt skatteparadiser som Mauritius og Cayman-øyene. Joly sier at forslaget møtte motstand blant annet i Finansdepartementet.

– Anbefalingen var en veldig tydelig. Ved at Norfund bruker skatteparadis til bistandsinvesteringer, er vi med på å legitimere skatteparadisene, sier Joly, som er nestleder i EUs spesialkommisjon for skatt og medlem av EU-parlamentet.

Hun understreker at mangelen på innsyn i hvordan penger flyttes, skader utvikling i fattige land.

– Norfund sier at det er nødvendig å bruke skatteparadiser for å investere i de fattigste landene?

– Det er bare tull. Hvorfor kan man ikke investere gjennom landet man skal hjelpe, fra Norge eller et finanssenter der man har god kontroll?

Joly understreker at hovedproblemet er at skatteparadisene har strukturer som gjør det mulig å skjule hvem som egentlig er eier av et selskap. Norfund risikerer å investere sammen med partnere de ikke egentlig vet hvem er.

LES OGSÅ: Norfund: – Det er nesten umulig uten skatteparadiser

Skadelig

Bruken av skatteparadiser skaper en skog av problemer, ifølge utredningen «Skatteparadis og utvikling», som Joly var med på å lage. Utvalget understreket at skatteparadiser er skadelig for alle land, men ekstra skadelig for utviklingsland. Det var fastsatt i mandatet at utvalget ikke skulle komme med vurderinger av Oljefondet, kun Norfund.

Om Norfund skrev utvalget at bruken av skatteparadis «generelt er i strid med generelle mål for bistandspolitikken i Norge», som skal bidra til økonomisk utvikling og bekjempe korrupsjon og økonomisk kriminalitet. «Det faktum at slike skjulesteder finnes, gjør det attraktivt for makteliten å bryte ned de institusjonene som skal sikre at fellesskapets verdier ikke plyndres. Ved å legitimere skatteparadisene vil slike mekanismer vedvare og dermed svekke vekstevnen til fattige land», skrev utvalget.

Erik Solheim (SV) var utviklingsminister og sa i en pressemelding da utvalget overleverte rapporten 18. juni 2009:

– Vi kan ikke la Norfund investere norske bistandsmidler via skatteparadis samtidig som vi ønsker å bekjempe dem.

En knapp måned etter var tonen en annen. I en kronikk i Dagens Næringsliv 15. juli samme år skrev han:

«Noen hevder skatteparadiser er nødvendige for at fattige land skal kunne hevde seg i kampen om investeringer. Mitt poeng er at de samtidig gjør det attraktivt å sende pengene ut». Samme poeng trekker Norfund fram som grunn til at fondet bruker skatteparadiser: Skal de få partnere til å bli med på investeringer i fattige land i Afrika sør for Sahara, må de bruke skatteparadiser som Mauritius.

LES MER: Norfund bruker fortsatt skatteparadiser

Kreve åpenhet

Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You Pay, mener Norfund bruker en tvilsom retorikk.

– Hvis du skal investere i et land, hvorfor er ikke minimumskravet at landet har åpenhet? Hvorfor kan ikke Norfund i stedet investere gjennom Sør-Afrika eller Libanon? Hvorfor må Norfund til de landene som har taushet?

– Det kan se ut som norske myndigheter godtar Norfunds begrunnelse?

– Ja, dette henger ikke sammen. Her bruker noen en økonomi på siden av den åpne økonomien. Vi kan ikke fortsette slik, og samtidig nå målet om utviklig og å bekjempe skatteparadis. Dette forteller at det internasjonale, økonomiske systemet ikke arbeider til det beste for folk.

Thowsen synes ikke det er noe godt argument at også Verdensbankens «Norfund», International Finance Corporation (IFC), bruker skatteparadiser. Organisasjonen Oxfam la tirsdag fram en analyse som viste at 84 prosent av IFC investeringer i Afrika sør for Sahara går gjennom skatteparadiser. Samtidig har Verdensbanken vårmøte, og høyt på dagsorden står tiltak mot skatteparadiser.

– Norfund mener at Kirkens Nødhjelp og Redd Barna gjør det samme, som har hovedkontorer i Sveits?

– Det er en viktig forskjell til IFC og Norfund her, fordi Kirkens Nødhjelp og Røde Kors har folk ansatt og har en reell virksomhet i Sveits. Det er mennesker der som kan ta beslutninger, og de har en permanent tilstedeværelse der.

Thowsen understreker at Panama-lekkasjene gir et momentum for å få på plass reglene som verdenssamfunnet trenger.

– Nå er det et sterkt åpenhetskrav til myndighetene. Hvis de ikke gjør det som trengs, har de et forklaringsproblem, sier hun.

LES MER: – Fører kampanjer for å utvanne regler

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Anti-demokratisk

Også Peter Ringstad, politisk rådgiver i organisasjonen Tax Justice Network, mener det er problematisk at Norfund og Verdensbanken investerer gjennom skatteparadiser.

– Skatteparadisene vedtar lovverk som man ikke vil ha for egne, nasjonale selskaper, fordi det ville vært skadelig for økonomien. Det vil si at dette er lovverk som egentlig er skadelige, men fordi man utelukkende fører problemene over på andre lands økonomier, slipper man unna med det.

Ringstad synes det er problematisk å hylle skatteparadiser som stabilt rammeverk for å investere i utviklingsland.

– Det virker ikke som Norfund og Verdensbanken reflekterer over at de heier fram politiske systemer som fra et demokratisk synspunkt er forkastelige, sier han.

LES MER: Problemet med skatteparadis

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter