Nyheter

Dette er Hanvolds menighet

Idealistiske, sarte og regelstyrte. Publikummet til Visjon Norge og Jan Hanvold beskrives som en sammensatt gruppe. Nå vil kanalen også nå ut til innvandrermenighetene.

Denne artikkelen ble først publisert i mai 2016, men er hentet opp igjen i forbindelse med dagens sak fra Vårt Land om Jan Hanvolds mange roller i Visjon Norge.

– Målgruppen vår er alle, både troende og ikke troende. Vi ønsker å nå ut med evangeliet slik at folk skal bli frelst, og kristenheten blir fornyet, sier redaktør i TV-kanalen Visjon Norge, Jan Hanvold.

Denne uken har den kristne TV-kanalen arrangert en tre dager lang konferanse på Telenor Arena, under navnet «Jesus helbreder i dag». Hovedtaler var den amerikanske predikanten Guillermo Maldonado. Et viktig mål var å nå ut til innvandrermenighetene i Norge.

– Vi ønsker å fornye kristenheten. Vi vil føre troen videre, og da må vi nå ut til denne gruppen. Derfor vil vi integrere disse menighetene og vise at de er en del av en større bevegelse.

LES MER: Brennpunkt setter søkelyset på tv-pastor Hanvolds mange roller i ny dokumentar

Kan appellere

Førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, Roar G. Fotland, er usikker på om Visjon Norges profil vil appellere til de flerkulturelle menighetene.

– Jeg tror enkelte deler av Visjon Norges spiritualitet vil være tiltrekkende for noen av disse menighetene, men ikke alle.

Han understreker at ønsket om å ta dem imot og inkludere dem er legitimt.

– Vi ser at de menighetene som oppstår som en følge av innvandring er en levende og vital del av Kirke-Norge. De tilfører norsk kristenhet et vidsyn som hjelper folk til å se at kristendom ikke er en traust, norsk religion, men en verdensreligion med mange aspekter.

LES MER: Forventer helbredelse på Telenor Arena

To strømninger

Fotland vil være forsiktig med å generalisere når han snakker om seerne til Visjon Norge.

– Men jeg tror det er riktig å si at det er et element av folkelighet blant Visjon Norge sitt publikum, sier Fotland.

Han tror mange opplever at Visjon Norge formidler en kristendom der skillet mellom rett og galt er veldig tydelig.

– Litt forenklet kan du si at det finnes to strømminger i kristendommen: Den ene godtar at kristendommen inneholder intellektuelle og rasjonelle elementer, mens den andre mener at disse snarere tvert imot fører kristendommen på avveie. De mener Bibelen forteller om et annet verdensbilde enn det rasjonelle, et verdensbilde hvor åndsmaktene er mer synlig til stede.

– Hva er det som appellerer ved dette verdensbildet?

– Det er tydelig og enkelt å forholde seg til. Grensen mellom rett og galt er mer absolutt, og det trekkes ut til det mer ekstreme. Mange vil synes at det er den enkleste måten å forholde seg til kristendommen på, med strenge og enkle regler som setter deg innenfor eller utenfor.

Idealister og sarte sjeler

Kommunikasjonsrådgiver Jan Størksen er kjent som mannen som utviklet Frelsesarmeen som merkevare. Han mener Hanvold og Visjon Norge appeller til dem som trenger litt ekstra støtte.

– Jeg tenker at det appellerer til litt sartere sjeler, som er på søk og leit i livet. Kanskje søker de en nyreligiøsitet hvor drømmene om et bedre liv med bedre helse står sentralt. Behovet for en tydelig sterk leder er nok også sentralt, og det oppleves nok nærmest som en befrielse å få tydelig veiledning.

Det er Fotland ved Menighetsfakultetet enig i.

– Mange av dem som ser på Visjon Norge er nok mennesker som trenger litt ekstra hjelp. Samtidig er det viktig å understreke at mange av dem også er ressurssterke idealister som ønsker å være med å skape noe og gjøre en forskjell.

LES MER: Listhaug på kristen-turné

6000

TNS Gallups TV-meterpanel forteller hvor stor dekningsgrad de forskjellige TV-kanalen i Norge har.

I løpet av en gjennomsnittsdag er ca. 6.000 personer innom kanalen i mer enn tre minutter, viser tall fra april 2016.

Det utgjør omlag 0,2 prosent av all TV-titting i landet.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter