Nyheter

Setesmell koster Siv 250 millioner

De blåblå strever med å få landet flyseteavgiften.

– Når det tas hensyn til kompensasjoner, kan utsettelsen av iverksettelsen av flypassasjeravgiften med to måneder til 1. juni antas å gi et provenytap i 2016 på om lag 250 millioner kroner bokført og påløpt i forhold til saldert budsjett for 2016, opplyser finansminister Siv Jensen (Frp) i et skriftlig svar til Stortinget. Med «provenytap» mener Jensen tapte inntekter for statskassen.

Flyseteavgiften ble vedtatt i Stortinget i fjor høst, som en miljøavgift. De fire borgerlige partiene ble i sluttspurten om 2016-budsjettet enige om at alle passasjerer som reiser fra norske lufthavner skal betale 88 kroner per strekning i en ekstra seteavgift til staten.

LES MER Venstre: Dette er Frps avgift

Inntekt

Avgiften skulle etter planen vært innført 1. april, og den skulle gitt Solberg-regjeringen én milliard kroner i inntekt i år.

Nå varsler Jensen at regjeringen «vil gjøre nærmere rede for de budsjettmessige konsekvensene i Revidert nasjonalbudsjett 2016».

Turbulens

Avgiftsturbulensen for de blåblå startet for alvor da EFTAs overvåkingsorgan ESA i mars gav Næringsdepartementet beskjed om at avgiftens unntak for transferpassasjerer kunne være ulovlig statsstøtte.

Jensen sier at Finansdepartementet mener at flypassasjeravgiften og fritaket for transfer ikke utgjør statsstøtte, men siden «ESA har gitt uttrykk for at de vil behandle saken raskt, har departementet imidlertid besluttet å notifisere og utsette avgiften til 1. juni 2016».

LES MER Grande i strupen på Senterpartiet

Stor usikkerhet

Et annet problem for regjeringen er at usikkerheten rundt flypassasjeravgiften har satt flyselskapene i en umulig situasjon for hvordan billetter skal prises etter 1. juni, mener NHO Luftfart.

– Vi foreslo at regjeringen skulle utsette en eventuell innføring til november i år. Da hadde man unngått usikkerhet om prising av billetter som legges ut for salg i sommersesongen. ESAs avklaring vil også være klar i god tid før det, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

Krever avgift

Ifølge Avisa Nordland har tusenvis av Widerøe-kunder allerede betalt 88 kroner i flypassasjeravgift. Dette gjelder på selskapets kommersielle ruter, ikke anbudsruter.

– Prisene ble økt på nyåret, og det ble tatt høyde for en kombinasjon av ordinær prisjustering og økning av noen avgifter og innføring av flypassasjeravgiften fra 1. april, sa kommunikasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe til avisa.

Hun mener selskapet ikke har noen mulighet til å betale tilbake pengene til passasjerene det gjelder fordi det hadde blitt mer kostbart for dem enn det som er tatt inn i prisøkning. Både SAS og Norwegian opplyser at de ikke har lagt inn flypassasjeravgiften i sine priser.

LES MER Budsjettfinale med klimakamp

Sikker i sak

Problemene med å få landet seteavgiften til tross, statsminister Erna Solberg (H) er trygg på at flypassasjeravgiften blir innført som forutsatt, selv om den er utsatt i to måneder.

– Jeg tror at dette kommer på plass, men det er lurere å ta denne prosessen med ESA først, sånn at vi ikke forsinker saken ytterligere eller må stoppe opp hvis den er innført, sier statsministeren til NTB.

Hun sier regjeringen hele tiden har ment at flypassasjeravgiften er i samsvar med EØS-regelverket og understreker at det bare er transferfritaket ESA i utgangspunktet har stilt spørsmål ved.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter