Nyheter

Prester vil ikke vie likekjønnede par

Reservasjonsbølge i Den norske kirke.

– Jeg vil bruke reservasjonsretten, forteller prost Erling Nevland i Indre Romsdal prosti til Vårt Land, og legger til:

– Men andre presters usikkerhet må respekteres.

Nevland er arbeidsgiver for fem menighetsprester. Torsdag hadde de et møte med prosten om konsekvenser av kirkemøtevedtaket som sier at homofile skal få gifte seg i Den norske kirken når det er vedtatt en ny vigselsliturgi for likekjønnede par.

Kirkemøtet vedtok at alle som ønsker å gifte seg i sin lokale menighet, skal få dette. For den nye vigselsliturgien skal «gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke».

LES MER: Prest melder seg ut etter vigselsvedtak

233

Før Kirkemøtet i Trondheim hadde rundt 200 nåværende og tidligere prester i Den norske kirke signert et opprop, og varslet at de ikke ville vie homofile. Den siste uken har 33 nye kommet til.

– Lista leveres til Kirkerådet og Bispemøtet i løpet av helgen, skriver koordinator Rolf Kjøde i en epost til Vårt Land.

Ikke plikt

– Du benytter deg av reservasjonsretten, Nevland, hva sier menighetsprestene dine?

– Prestene har ikke opplysningsplikt i dette spørsmålet, så jeg kan ikke si hvem som sier ja til å vie likekjønnede og hvem som reserverer seg, sier Nevland.

En sjekkrunde Vårt Land har gjort i kirkelandskapet siden mandagens vedtak på Kirkemøtet, viser at også en del prester ikke ønsker å fortelle hvor de står i vigselssaken.

– Uansett hva man sier vil mange prester skuffe noen. Jeg har stor forståelse for at prester som sier at de trenger mer tid før de kan bekjentgjøre sitt standpunkt, sier prost Nevland.

Hente eksterne

Denne uken har lokalaviser landet rundt spurt menighetsprester hvor de står.

Oppdalingen melder at likekjønnede par «som ønsker å gifte seg i Oppdal og Rennebu, må ty til eksterne prester». Sokneprest Anette Vognild i Rennebu sier nei til å vie homofile og lesbiske.

– Standpunktet er tatt ut ifra min egen overbevisning. Samtidig må vi stille kirka til disposisjon, noe som betyr at det må eksterne prester til å utføre handlingen, sier hun.

Sokneprest Øyvind Vognild i Oppdal, som er gift med Rennebu-presten, forklarer sitt nei med at det «tradisjonelle synet på at ekteskapet er innstiftet for mann og kvinne».

Han er bekymret for om det vil bli plass i Den norske kirke for prestene som reserverer seg:

– Jeg tror nok det vil gå bra i første omgang, men det som er spennende, er hvilket rom det blir for oss gammeldagse prester i fremtiden, sier Oppdal-presten til lokalavisen.

Adresseavisen melder at nærmere 20 prester, i underkant av en femtedel av de 120 prestene i Nidaros bispedømmet, vil reservere seg mot likekjønnet vigsel.

LES MER: Fortsatt forskjell på prest og klokker

I tenkeboksen

Møre-Nytt melder at sokneprest i Hjørundfjord og Bjørke, Espen Aarseth, bruker reservasjonsretten.

– Jeg har et tradisjonelt syn på at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne.

Aarseths kollegaer i Ørsta og Volda har ikke avklart om de vil reservere seg:

– Årsaken til at spørsmålet er vanskelig er at jeg kjenner meg forpliktet både til Bibelen, som jeg fremdeles opplever at sier nei til likekjønnet samliv, og til menneskenes egne livserfaringer, sier sokneprest Arne Moltubak i Ørsta til Møre Nytt.

Finner prest

I Strandbuen forteller at sokneprestene i Tau, Jørpeland, Hjemleland og Forsand at de ikke vil vie likekjønnede par. Men prost Sigrid Sigmundstad vil ikke reservere seg.

– Jeg har aksept for andre valg og forstår at også homofile trenger trygge rammer. En eventuell vielse mener jeg må bli borgerlig - å gi Guds velsignelse blir etter min mening feil, sier sokneprest Martin Ivar Arnesen.

Prost Sigmundstad har ansvar for at det alltid er prester til å ta de oppgavene som kirken har ansvar for.

– Det er viktig å understreke at de andre prestene ikke skal føle press til å utøve noe som strider med deres samvittighet. Det gjelder for øvrig alle ansatte i kirka, sier hun til Strandbuen.

To syn

På Kongsberg har kapellan Christen Christensen bestemt seg for å reservere seg mot vielse av homofile, melder Laagendalsposten.

– Kirkemøtets vedtak fører til at det også er mulig å reservere seg. Det gjør at man kan leve med to syn i kirken, og det tenker jeg er bra, sier han.

Blir feil

I Grimstad vil både sogneprest Tom Martin Berntsen i Landvik og sogneprest Helge Spilling i Fjære si nei til å vie likekjønnede.

– Jeg forholder meg til den lære som jeg er ordinert til. Jeg sier ja til heterofile par, sier Berntsen til Agderposten.

– Jeg har vært prest i 35 år og føler det vil bli feil å bruke den nye liturgien som kommer neste år, sier Spilling til samme avis.

Sogneprest Hjalmar Bjerga i Grimstad vil se liturgien før han tar en endelig beslutning.

– Jeg må tenke litt mer og har tid til det siden liturgien først vil bli tatt i bruk neste år, sier han.

LES MER: Ingen vil vie homofile i Time

Finner løsninger

Prost i Vestre Borgesyssel, Trond Tveit Selvik, har ikke noe tall for hvor mange av de 15 prestene i hans prosti – som ligger i Østfold – som vil reservere seg.

– Vi finner løsninger og bruker andre prester der det blir nødvendig, sier han til Smaalenenes Avis.

Krav fra opinionen

I Presteforeningen registrerer nestleder Anna Grønvik at mange prester nå blir avkrevd å fortelle hva slags vigselssyn de har.

– Det som er trist er at prester som forteller at de ikke har bestemt seg, lett havner i kategorien «de vil ikke vie likekjønnede», sier Grønvik til Vårt Land.

Disse signerte oppropet:

Knut Alfsvåg

Morten Alsvik

Heidi Ilona Frich Andersen

Rune Andreassen

Martin Ivar Arnesen

Sigrunn Hagen Arnesen

Arne Aspeland

Ingebrigt Huse Austnes

Ivar Austrheim

Matias Austrheim

Desalegn Mengesha Ayana

Vidar Mæland Bakke

Sam Tore Bamle

Stein Barlaup

Sven Becker

Nils Beite

Øivind Benestad

Jan Ole Berntsen

Tom Martin Berntsen

Vigdis Rø Berntsen

Andreas Bjørntvedt

Bård Boye

Jens Fredrik Brenne

Ola Arne Brubakk

Oddmund Brundtland

Odd Bjarne Bruun

Rolv Bruun

Einar Braadland

Geir Braadlie

Arne Bøe

Kjell-Asle Børnes

Joan Susanne Carlenius

Alexander Colstrup

Petter Dahle

Knut Magne Dalsbø

Andreas Danbolt

John Olav Dankel

Ola Døhl

Olav Dørdal

Harald Eintveit

Einar Ekerhovd

Petter Ekerhovd-Ottersen

Egil Elling Ellingsen

Erling Ekroll

Svein Filtvedt Elgvin

Julia Ann Engstrand

Rolf Petter Eriksen

Thor Arne Ervik

Einar Fevang

Morgan Fjelde

Roar Flacké

Geir Flatin

Arnt Flugstad

Terje Fonk

Øystein Frivold

Kjetil Frøysa

Vegard Fuldseth

Ingvar Fykse

Ingolv Gjerdrem

Frode Granerud

Svein Granerud

Morten Gravdal

Bjarne Gustad

Kjetil Vestel Haga

Ingvard Hageberg

Terje Halvorsen

Jan Terje Hanssen

Svein Audun Hatlen

Arne Haug

Per Inge Haugen

Rolf Heitmann

Tore Helland

Frode Helvig

Bjarte Hetlebakke

Eivind Bjørnar Hetlevik

Per Børge Hillestad

Kurt Hjemdal

Per Hjemdal

Gunvor Hofseth

Andreas Holm

Tor Øystein Holm

Stian Holtskog

Bjarte Hove

Odd Sverre Hove

Tsegayesus Hurisa Hunde

Vegard Husby

Espen Hægeland

Håvard Høie

Ingunn Aarseth Høivik

Joachim Haaland

Svein Tegle Håland

Andreas Haarr

Sigve Ims

Jan Egil Ingebretsen

Kjell-Roger Isene

Henning Huseby Jansen

Arne Jensen

Jan Torrey Jensen

Peter Rikard Johansen

Andreas Johansson

Ravn Karsrud

Henrik Magnus Kiærbech

Tor Dag Kjosavik

Rolf Kjøde

Kjell-Gunnar Klock

Martin Kolstad

Kjetil Kringlebotten

Jan Inge Kringstad

Ole Kristian Kristiansen

Ørjan Kronheim

Svein E. Kvamsdal

Sverre Langeland

Rune Langseth

Nils Arne Lavik

Bjørn Gisle Leinebø

Stig Are Leiros

Per Anton Leite

Oscar Lied

Sverre Elgvin Lied

Runo Lilleåsen

Runar Liodden

Thor André Lindstad

Håvard Losvik

Martin Lund

Arnfred Lunde

Aksel Lygre

Trond Løberg

Hans Thore Løvaas

Arild Markussen

Svenn Martinsen

Inge Christian Meidell

Erling Åge Melberg

Ole Wollert Meyer

Jarle Minnesjord

Bernt-Inge Misje

Kjetil Molvik

Egil Morland

Svein Morland

Vidar Nes Mygland

Olav Myklebust

Michal Møgster

Magne Mølster

Kjetil Netland

Svein Olav Nicolaisen

Tor Harald Nielsen

Asbjørn Nilsen

Yngvar Nilsen

Ingebrigt Norbakken

Eystein Norborg

Jon Syver Norbye

Hallvard Nordstrand

Magne Oftedal

Ola Ohm

Runar H. Olsen

Stein Oltedal

Trond Pladsen

Gaute Øgreid Rasmussen

Rolf Armand Rasmussen

Øivind Refvik

Kjersti Reknes

Runar Reknes

Tormod Remøy

Rune Richardsen

Svein Ringhus

Harald Runde

Jon Olav Ryen

Geir Sakseid

Sølve E. Salte

Ole Kristian Sand

Are Gabriel Sandnes

Bernt Sandrib

Arnulf Sandvik

John Victor Selle

Asbjørn Simonnes

Hanne Gunntveit Sinkerud

Ove Sjursen

Lars Skagestad

Svein Skarholm

Svein-Erik Skibrek

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Kåre Skråmestø

Helge Skaaheim

Geir Arne Solum

Thor Sommeseth

Helge Standal

Reidar Standal

Åsmund Olav Steinnes

Oddbjørn Stjern

Oler Johan Stokstad

Knut Svenning

Reidar Svoren

Tor Martin Synnes

Stig J. Syvertsen

Svein Harald Sæbø

Sjur Johan Sæter

Frode Brügger Sætre

Åge Sætre

Kjartan Sørheim

Knut Fr. Sørheim

Arne Sørås

Eirik Aadland Tappel

Trond Inge Tappel

Jan Petter Terkelsen

John Ove Thaule

Sigridur Thordardottir

Morgan Thorsen

Ole Kjell Tommelstad

Peder Tomren

Morten Torsvik

Espen Tveten

Maria Tveten

Bjarte Tysvær

Helge Unneland

Tor Olav Varhaug

Sigve Vidnes

Per Inge Vik

Ole Vinther

David Vogel

Frank Vorhaug

Harry Waldeland

Eystein Wiig

Bjørn Willoch

Gerhard Falk Woie

Anders Wold

Asle Zimmermann

Jon Zimmermann

Øyvind Ødegård

Dag Øivind Østereng

Ole Dagfinn Østhus

Øyvind Øy

Kåre Audun Øygard

Torbjørn Aamli

Audun Aase

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter