Nyheter

233 prester protesterer

Vil ikke vie likekjønnede par.

Før Kirkemøtet i Trondheim hadde rundt 200 prester i Den norske kirke signert oppropet. Den siste uken har vel 30 nye kommet til.

– Lista leveres til Kirkerådet og Bispemøtet i løpet av helgen, skriver koordinator Rolf Kjøde i en epost til Vårt Land.

I oppropet sier prestene, som er en kombinasjon av aktive og pensjonerte prester, dette om Den norske kirkes nye samlivsstandpunkt som sier at homofile og lesbiske kan få gifte seg i kirken:

«Den alternative samlivsetikken som gir bibelsk legitimering til likekjønnede forhold og nå også ønsker å likestille dem med ekteskapet mellom kvinne og mann ved å innføre en liturgi for likekjønnet vigsel, er i strid med den bibelske åpenbaring. Den nye etikken representerer derfor en hindring for kirkens arbeid for å føre mennesker til omvendelse, tro og etterfølgelse.»

SE HVEM SOM SIER NEI

LES MER Storeslem for Åpen folkekirke

Vedtas i januar

Den nye vigselsliturgien er allerede under utarbeidelse i Nemnd for gudstjenesteliv, Kirkerådets fagutvalg for liturgisaker.

– Vi har hatt to møter hvor vi har jobbet med denne liturgisaken, sier nemndleder Hege Fagermoen til Vårt Land.

Liturgien, som også skal kunne brukes av heterofile par, skal behandles på et nemndmøte i mai. Etter planen skal den nye liturgien vedtas av Kirkemøtet i januar neste år.

LES MER Her er kirkemøtevedtaket

Kan gå ut

De 233 prestene som har signert oppropet ber om tydelige avklaringer fra kirkens ledelse:

«Vi ber både Bispemøtet, Kirkerådet og Kirkemøtet innen avslutningen av Kirkemøtet 2017 om å respondere på etterlysningen av behovet for ordninger som ivaretar og sikrer legitimitet for kirkens tradisjonelle syn på ekteskapslæren».

Svarene de får, vil avgjøre deres fremtid i Den norske kirke:

«Det svar som kommer, vil ha avgjørende betydning for de råd vi kan gi til mennesker som er i tvil om sitt medlemskap og sin tjeneste i Den norske kirke», skriver prestene.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter