Nyheter

Lar gjengifte katolikker få nattverd

I årevis har katolske prester gitt nattverd til personer som er skilt og gift på nytt – i strid med kirkens offisielle linje. Nå sier paven at det greit.

Mens skilte katolikker som har giftet seg på ny ikke har fått lov til å motta nattverd, gis de nå muligheten til igjen å spise Jesu legeme. Det kommer fram i et sentralt dokument der paven gir føringer for praksis i den katolske kirke verden over.

Den siste tiden har nyhetsmeldinger knyttet til pavens dokument, «Kjærlighetens glede», framstilt dette som noe nytt. Men ifølge sokneprest i Den katolske kirke, Pål Bratbak, bekrefter paven en praksis som allerede finnes: At noen gjengifte får tillatelse til å motta nattverd.

LES OGSÅ: Paven rekker ut hånden til skilte og samboere

Utestengt fra nattverd i seks år

En av dem er Helge Erik Solberg. Han var utestengt fra nattverden i Den katolske kirke i seks år fordi han hadde giftet seg på ny, uten at det første ekteskapet var annullert.

Katolikker anser ekteskapet­ som et sakrament, og livsvarighet er et absolutt krav. Den eneste muligheten for å gifte seg på nytt i kirken, er at det første ekteskapet blir annullert av kirkens egen «domstol». Som gjengift mister man retten til å motta nattverden og de andre sakramentene.

Solberg hadde ikke krefter til å gå gjennom annulleringsprosessen, som på den tiden var mer krevende enn i dag.

Etter seks år tok et par prester kontakt med Solberg og hans nye kone. De fant fram til det de beskriver som «en pastoral løsning». De fikk beskjed om at de igjen kunne ta del i sakramentene. Ifølge Solberg begrunnet prestene det med at ekteparet hadde vært lojale mot hverandre i seks år.

– Det var en voldsomt sterk opplevelse å få lov til å motta nattverd igjen, sa Solberg da Vårt Land snakket med ham i fjor høst.

Fornøyd med pavens utspill

Nå er Solberg fornøyd med at paven bekrefter muligheten som faktisk har vært praktisert.

– Det betyr ikke at alle sluser åpnes, men at fellesskapet lokalt får mer ansvar til å avgjøre om de gjengifte bør få ta del i sakramentene igjen. Det tror jeg er riktig, sier Solberg.

– Hvor viktig er budskapet paven kommer med i dette dokumentet?

– Jeg tror det er veldig viktig. Mange har sagt at de er glade for at paven åpent sier at det må kunne være mulig for gjengiftede å få gå til nattverd igjen, sier Solberg.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

– Vanskelig å tolke

Han understreker samtidig at pavens budskap om gjengifte får blandet mottakelse.

– En del teologer og jurister i det katolske miljøet, med tradisjonell innstilling, mener dette er fullstendig galt fordi man åpner for en praksis som kan endre teologien i ekteskapet. Andre mener at dette er en god løsning og at den faller helt på plass med pavens intensjon om 2016 som et barmhjertighetens år.

Paven gjorde det klart at Den katolske kirke står fast ved hovedregelen om at gjengifte ikke får motta nattverd, i dokumentet som han la fram sist fredag.

Samtidig åpner det katolske overhodet i en fotnote likevel opp for at det kan gjøres unntak i «visse tilfeller».

Oslo katolske bispedømme

Slik tolker rådgiver ved Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling, Maria Fongen, pavens dokument:

– I enkelttilfeller kan kirken bruke ansvarlig skjønn til å gi hjelp til personer som ikke lever opp til kirkens ekteskapsideal. Skjønnet som utvises i enkelttilfeller kan aldri gis status som regel, fordi dette ville sette verdiene vi ønsker å hegne om som kirke på spill.

Fongen understreker at paven på ingen måte åpner for generell adgang til nattverden for gjengifte katolikker. Men gjennom en lokal, pastoral løsning kan enkelte som er gift på ny likevel motta nattverd.

– Ser du noen utfordringer ved denne «pastorale» løsningen?

– Jeg tenker den største utfordringen akkurat nå er nettopp å kommunisere at regelverket ikke er endret, sier Fongen.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter