Nyheter

Prest melder seg ut etter vigsels-vedtak

Prest Dag Øivind Østereng forlater Den norske kirke i protest mot likekjønnet vigsel. – Beklagelig, sier Kristin Gunleiksrud Raaum i Kirkerådet.

– Jeg forstår at i denne saken bryter det på dypt vann for Østereng. Men jeg beklager hans avgjørelse om å melde seg ut av Den norske kirke og si opp prestejobben, sier nyvalgt leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum til Vårt Land.

Hun mener det skal være mulig å leve med to syn på ekteskapet i Den norske kirke.

LES MER: Fikk ny prestejobb

Melding på Facebook

Kirkemøtet i Trondheim hadde knapt talt opp stemmene etter vigselsvedtaket – som vil gi likekjønnede en egen vigselsliturgi i Den norske kirke – før den første utmeldelsen ble kunngjort.

På egen Facebook-side forteller Dag Øivind Østereng – som er prest i menigheter på Jæren – at han sier opp jobben og forlater kirken:

«Det er med stor sorg og dype kvaler, og samtidig med den ro som overbevisning gir, at jeg må meddele at jeg i løpet av de nærmeste ukene vil levere inn min oppsigelse og etter oppsigelsestiden tre ut av tjenesten som prest i Den norske kirke og likedan ut av Den norske kirke.»

Det var avisen Dagen som først omtalte Østerengs kunngjøring.

Biskopen beklager

Biskop Erling J. Pettersen i Stavanger bispedømme er Dag Øivind Østerengs biskop. Han er ikke overrasket over avgjørelsen:

– Men jeg beklager sterkt at han forlater Den norske kirke. Vi har hatt mange samtaler siden jeg ble hans biskop, så jeg har stor forståelse for hans standpunkt, sier Pettersen til Vårt Land.

LES MER Tilliten til biskopene brutt

Konservativt nettverk

I 2007 etablerte Østereng nettverket Carissimi. I overkant av 100 prester i Den norske kirke frasa seg tilsynet fra biskoper som godtar homofilt samliv.

Carissimi-prestene var spredd ut over hele landet. I Stavanger bispedømme skrev 19 prester under på et opprop. De krevde alternativt tilsyn fra en biskop som har et homofilisyn de kunne akseptere.

Østereng har hatt flere prestejobber i Stavanger bispedømme de siste årene.

– Det er ikke snakk om at Carissimi-prestene får noen form for yrkesforbud. De er fortsatt velkomne som prester i Stavanger bispedømme, sa biskop Pettersen til Vårt Land i 2011.

– Noen vil følge Østereng

Før Kirkemøtet gikk 200 prester i Den norske ut med et opprop der de sa tydelig fra om at de er uenige med den samlivsetikken kirkens ledelse forkynner – og som munnet ut i kirkemøtevedtaket der likekjønnede par får gifte seg i kirken.

Gruppens talsmann, Rolf Kjøde, forteller Vårt Land at det er «stor spenning» innad blant prestene som har signert oppropet:

– Noen er nok klare til å følge Dag Øivind Østereng, mens andre vil gjøre alt de kan for å kunne holde fram som prester i Den norske kirke.

Nå skal biskopene, med preses Helga Haugland Byfuglien i spissen, ha samtaler med de 200 prestene.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter