Nyheter

Norsk investeringsselskap bruker fortsatt skatteparadiser

Utvalg anbefalte Norge å gå foran ved at Norfund stoppet å investere gjennom skatteparadiser. De rødgrønne ville endre reglene. Sju år etter har lite skjedd.

– Børge Brende tok over styringen av Utenriksdepartementet, og stanset umiddelbart arbeidet med å stramme inn reglene til Norfund, sier Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

Han var høsten 2013 utviklingsminister i den rødgrønne regjeringen.

– Det må tolkes som aktiv politisk motstand mot at Norfund skal gå foran i kampen for mer ansvarlige investeringer, sier Holmås, stortingsrepresentant og SVs talsperson for energi-, miljø- og transportpolitikk.

LES OGSÅ: – Fører kampanjer for å utvanne regler

Stor skade

I juni 2009 la Guttorm Schjelderup og Eva Joly fram rapporten fra Kapitalfluktutvalget, som så på hvordan penger «forsvinner» fra utviklingsland gjennom bruk av skatteparadiser. Utvalget pekte på mange skadevirkninger. Det anslo at rundt ti ganger så mye som utviklingsland får i bistand, ulovlig forsvant fra utviklingsland.

Utvalget advarte også mot at skatteparadiser kan svekke kvaliteten på institusjoner og politiske systemer i utviklingsland. Politikere og byråkrater som selv skjuler utbytte fra korrupsjon og inntekter de på uærlig vis hadde skaffet seg fra utviklingshjelp, naturressurser og offentlige budsjetter, hadde kanskje ikke sterkt nok ønske om å ha sterke systemer.

En av de norske aktørene utvalget så spesielt på, var Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Utvalget anbefalte at Norfund innen tre år skulle stoppe nye investeringer gjennom skatteparadiser.

LES MER: Når politikere selv sitter på verdier i skatteparadiser, har Ap-politiker Truls Wickholm lite tro på at de gjør sitt for å stoppe unnagjemselen.

Skulle lage liste

«Hvem skal ut: Luxembourg, Mauritius, Delaware, Cayman?» spurte Bistandsaktuelt høsten 2013. Bladet fortalte at Utenriksdepartementet og Finansdepartementet arbeidet med å lage en liste over land Norfund kunne bruke. Nye retningslinjer skulle sikre utviklingsland innsyn i investeringer og ivareta utviklingspolitiske mål.

– SV jobbet knallhardt i den rødgrønne regjeringen for å få på plass nye regler for Norfunds bruk av tredjeland. Det var en liten revolusjon da vi fikk kjempet igjennom vedtaket om at det skulle utarbeides en positiv liste over hvilke land Norfund kunne investere gjennom, sier Holmås.

Listen ble aldri laget. Statssekretær Tone Skogen (H) svarer at Norfund er underlagt samme betingelser som andre statlige selskaper og fond med internasjonal virksomhet og at Stortinget sluttet seg til dette i behandlingen av statsbudsjettet for 2014.

– Det ville være feil å etablere særskilte begrensninger for Norfund, fordi det vil ramme mulighetene til å gjøre egenkapitalinvesteringer i de fattigste landene, sier hun.

LES OGSÅ: – Motkreftene er mange

– Legitimerer

Leder for strategi og analyse i Norfund, Ola Nafstad, understreker at Norfund ikke plasserer penger direkte i skatteparadiser.

– Når tredjeland brukes, er det som en mellomstasjon for å sikre juridisk avtaleverk og tvisteløsningsmekanismer som alle parter aksepterer, sier Nafstad.

Han opplyser at dette gjelder rundt 40 av Norfunds cirka 130 investeringer. Kravet fra Utenriksdepartementet er at Norfund skal unngå å benytte skatteparadiser som ikke følger OECD og standardene til Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (GF). I tillegg må staten ha en skatteavtale med Norge. Norfund kan dermed investere i mange skatteparadiser: Seychellende, Luxembourg, De britiske jomfruøyene, Cayman-øyene og Mauritius er bare noen av dem.

– Hemmeligholdet er det store problemet, sier Peter Ringstad, politisk rådgiver i Tax Justice Norge.

– Norfund skal også utløse medinvestorer. I skatteparadiser kan man ikke finne ut hvem dette er. Det er også lett å tenke at når det er greit for Norfund, er det greit for alle, sier Ringstad.

Følg oss på Facebook og Twitter!

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter