Nyheter

Forteller om bruddet med pastorfaren, Oslokirken og demonutdrivelser

Anders Torp utfordrer kristenledere til debatt om usunn tro. I boken sin forteller han om bruddet med Oslokirken og pastorfaren Jan-Aage Torp.

– Jeg håper kristenlederne gir beskjed og reagerer når de hører om noe som er feil, og på den måten legger press på de usunne miljøene, sier Anders Torp.

Sammen med aftenpostenjournalist Tonje Egedius har han skrevet boken Jesussoldaten. Der beskriver han hvordan det var å vokse opp i Seierskirken og Oslokirken – menighetene som faren Jan-Aage Torp grunnla. Han har også tidligere fortalt om sin tid i farens menighet med blant annet demonutdrivelser.

– Din historie er kjent fra før. Hvorfor har du valgt å skrive bok?

– Det gir meg muligheten til å fortelle mer detaljert og ærlig. Jeg kan utbrodere og forklare mer som jeg ikke tidligere har forklart i detalj, forteller Anders Torp.

LES OGSÅ: Torps datter forteller om oppveksten: – Jeg var redd for pappa

Demon-manifestasjoner skyldtes hyperventilering

Han håper boken kan få kristenlederne til å komme på banen, noe han ikke syntes de gjorde nok de andre gangene han har stått fram.

– Tilbakemeldingene da var stort sett at «dette ikke var representativt» – noe jeg er enig i når det gjelder en god del av det jeg opplevde – som for eksempel demonutdrivelsene. Jeg håper at religiøse ledere kan være med og debattere hva som er usunn trosforkynnelse og hva som er tro man ikke tar skade av, sier han.

I boken beskriver han hvordan han selv ble utsatt for demonutdrivelser. I seansene satt tilhørerne og pustet raskt og tungt gjennom papirtrakter. Han ble fortalt at om han fikk hodepine, ble kvalm, fikk kramper eller kastet opp «er det tegn på at demonene forlater dere.»

I dag ser han på spasmene og andre fysiske «manifestasjoner» som oppsto under seansene som resultater av hyperventilering.

LES OGSÅ: Får støtte fra søsken

Sagt unnskyld for sine overtramp

Den siste tiden han var aktiv i Oslokirken var han en av lederne, og utførte selv demonutdrivelser på andre. Det er det han angrer mest på i dag.

– Jeg har også et ansvar og tar selvkritikk og angrer på mange ting. Det er også en av grunnene til at jeg skriver denne boken – for å informere om hvor radikal jeg selv var, hvordan mitt budskap tynget andre mennesker. Jeg ønsker å gå foran som et godt eksempel for andre kristne ledere slik at de også kan ta et oppgjør med sin egen fortid, ikke bare glemme og fortrenge, sier han.

– Har du sagt unnskyld til enkeltpersoner?

– Jeg har ikke hatt anledning til å si unnskyld til alle, men har snakket med flere.

– Hvordan tar de det?

– De er takknemlige og det er flere som er positive til at jeg har vært så ærlig om min historie.

I siste episode av VG TV-serien Frelst forteller også Torp sin historie. Der viser han fram en video der han ber for tilfeldige personer på Akershus festning.

– Det er veldig rart å se seg selv. Det er egentlig en video jeg skulle beholdt for meg selv. Men jeg ville gjerne vise fram kontrasten og la folk som har det tungt og som er på vei til å bryte ut, se at man kan være dypt inni et religiøst miljø, men at det er en vei til et sunnere liv – at man kan få det bra igjen, sier han.

LES OGSÅ: – Opplevde 17 demonutdrivelser på ett år

– Helvete-tro kan gi usunn tro

Torp mener troen på livets to utganger er en viktig årsak til at kristentroen kan bli usunn.

– Tanken om at det finnes to utganger der den ene er evig lykke og den andre er evig tortur er forutsetningen for at troen kan bikke over. Det kan i verste fall legitimere usunn påvirkning og tvilsom religiøs praksis.

– Er troen på to utganger farlig?

– Nei jeg vil ikke si det så hardt og kort, men det er en forutsetning for at troen kan bli farlig. Det viser hvor vanskelig det er med tro siden det er store forskjeller på hvordan man tolker og vektlegger dette spørsmålet.

LES OGSÅ: Jan-Aage Torp angrer på hva han kalte sønnen

Staten bør ta trospenger

Torp utfordrer også politikerne til å være hardere i klypa overfor trossamfunnene.

– Offentlig støtte til menigheter som har en praksis som til de grader ødelegger folks liv med tankekontroll mot barn og utfrysning og ekskludering, burde vært innskrenket.

– Skal staten gripe inn overfor menigheter som har en «usunn tro»?

– Trosfriheten er en viktig menneskerett, men skal ikke gå på bekostning av andre menneskerettigheter og barnekonvensjonen.

LES OGSÅ: Stadig færre gifter seg i kirken

Kunne vært kristen

Da han brøt ut av Oslokirken meldte han seg inn i Human-Etisk forbund. Der er han ikke lenger aktiv og han kaller han seg agnostiker.

– Hadde du beholdt kristentroen om du hadde hatt en annerledes oppvekst?

– Det skal jeg ikke se bort fra. Jeg har mange kristne venner, og har ikke noe mot folk som tror eller er radikale, så lenge de ikke skader andre.

– Hender det at du «faller tilbake til gamle synder» og lengter etter å ha en tro igjen?

– Jeg kan savne den tryggheten som et trossamfunn kan gi. Det er noe av det jeg synes er positivt med trossamfunnene, sier han.

Ikke kontakt med pastorfaren

I 2011 intervjuet Vårt Land Anders og Jan-Aage sammen. Det var det første møtet på to år. Far og sønn har fortsatt ikke kontakt.

Mor til Anders Torp er intervjuet i boken, mens pastor Jan-Aage Torp ikke har ønsket å bidra.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter