Nyheter

– Ikke tråkk den kristne majoriteten på tærne

Ny bok belyser de sekulære amerikanernes kamp for å bevare skillet mellom stat og kirke.

– Det er risikabelt å tråkke den kristne majoriteten på tærne, sier Fri tanke-journalist, Even Gran, til fritanke.no.

I sin nye bok, «One Nation – Under God» har han sett på sekulære amerikaneres kamp for å beholde skillet mellom stat og kirke.

Gran mener det er vanskelig å få gjennomslag for sekulære standpunkt i USA.

– Ateister er nederst på listen over hvem man kan stole på i USA. En ateist kunne for eksempel aldri ha blitt president slik det ser ut i dag, sier han til nettstedet.

LES MER: En myte at evangelistiske kristne er høyrevridde

Sterk folkereligiøsitet

Til tross for at religion står sterkt blant amerikanerne i dag, har det ikke alltid vært slik, forteller Gran og viser til den amerikanske grunnloven som han mener er den mest sekulære grunnloven i verden. Han tror det tydelige skillet mellom stat og religion var nødvendig da grunnloven ble skrevet.

– Ser vi bort fra urbefolkningen ble USA primært befolket av europeere. Mange flyktet fra religiøs forfølgelse. Det gjaldt både protestanter og katolikker, og blant annet siden de mistrodde hverandre sterkt ble det vanskelig å stadfeste én statsreligion. I stedet ble det viktig å etablere et tydelig skille mellom stat og religion, og å sikre religionsfrihet for alle, sier han til fritanke.no.

Allikevel tapte ateismen fotfeste i den nye nasjonen, og i 1956 fikk landet et nytt nasjonalt motto: In God We Trust. Gran har i sitt arbeid kommet over flere eksempler på at ateister som ikke følger oppfordringen blitt fryst ut og mobbet.

LES MER: Bernie Sanders er jøde, men snakker ikke om det

Ateistisk fremgang

Likevel har den sekulære bevegelsen hatt en opptur de siste 10–15 årene. Kirken sliten med å rekruttere nye medlemmer, og stadig færre tolket Bibelen bokstavelig. Gruppen som kaller seg agnostikere eller ateister har økt fra 4 prosent i 2007 til 7 prosent i 2014.

Gran mener likevel at kristenkonservative fortsatt prøver å binde stat og kirke sammen.

– Stadig forsøker kristenkonservative å skape et inntrykk av at kristendom er et konstituerende fundament for landet, men det er det ikke. Det er fremdeles forbudt å drive religiøs forkynnelse i offentlig regi, sier han.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter