Nyheter

Første toppmøte siden 1054

Patriarken og paven lyste hverandre gjensidig i bann for 962 år siden. I dag møtes patriarken og paven på Cuba.

Bilde 1 av 3

– Møtet mellom pave Frans og patriark Kirill på Cuba er et viktig symbolsk steg, sier teologen Vebjørn L. Horsfjord.

– Vi snakker slett ikke om skritt mot kirkelig samling, men om å bedre relasjonen mellom den ortodokse kirken og den katolske kirken. Patriarken i Moskva har vært svært tydelig i én sak; de ortodokse har ingen planer om å anerkjenne paven som kirkens samlede leder.

Den katolske kirken er verdens største kirke med sine 1,2 milliarder medlemmer. Blant verdens 250 millioner ortodokse kristne, er 165 millioner medlemmer av Den russisk-ortodokse kirke.

– Vatikanet har et avklaret forhold til den gresk-ortodokse patriarken i Konstantinopel, Bartholomeos, mens forholdet til den mektige russiske-ortodokse patriarken i Moskva har vært dårlig, forklarer Horsfjord, som fram til han ble stipendiat og forsker på Det teologiske fakultet var generalsekretær i European Council of Religious Leaders - Religions for Peace.

LES MER Alle lytter når paven snakker

Lyst i bann

Det var pave Leo IX og patriarken av Konstantinopel, Mikael Kerularius, som i 1054 sørget for å splitte den katolske kirken i en latinsk vestkirke og en gresk østkirke. Kirkelederne lyste hverandre i bann. Splittelsen kom som følge av år med strid.

Bannlysingen ble først opphevet i 1964. Det som skilte kirkene var først og fremst spørsmålet om pavens overordnede myndighet samt tillegget i den nikenske trosbekjennelsen, som ble innført i Vesten uten konsultasjon med den østlige kirkegrenen.

Reiser krysset

Sist uke kom meldingen mange har ventet på: Frans møter Kirill. Det historiske toppmøtet finner sted på flyplassen i Havanna.

– Kryssende reiseruter tillater dette møtet å finne sted, forklarte metropolitt Hilarion. Han leder utenriksdepartementet i den russisk-ortodokse kirken.

Tilnæringen mellom de to kirkene startet for alvor da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Horsfjord forteller at Vatikanet lenge har vært ivrigere enn Moskva, for kirken i øst har vært skeptiske til å møte paven da dette kunne tolkes som en anerkjennelse av ham.

Så når Kirill og Frans griper hverandres framstrekte hånd i dag, krones et mer enn 20 år langt kirkediplomatisk arbeid.

LES MER Pavens radikale budskap til USA

Kristne drepes

Dagsordenen for møtet er ikke offentliggjort, men kirkelederne skal drøfte de kristnes kår i Midtøsten.

– Kirkelederne har sammenfallende interesser i særlig Syria og Irak. Begge har ansvar for kristne minoriteter som opplever et exodus, sier Horsfjord.

I Syria er den gresk-ortodokse kirken det største kristne kirkesamfunnet, og i Irak var den katolske kirken et stort kirkesamfunn.

– Særlig har pave Frans utvist et sterkt engasjement for de kristne i regionen, forteller Horsfjord.

LES MER Patriark vil skape forsoning

Deler drøm

Siden Vladimir Mikhajlovitsj Gundjajev ble patriark i 2009, har han vært en sterk støttespiller for Russland mektige Vladimir Putin.

– De to deler samme mål, mener Horsfjord, og utdyper:

– De vil gjenreise et sterkt Russland. Putins ønsker om å gjenreise moder Russland faller sammen med Kirills ønsker om å hevde et kanonisk territorium som går utover Russland.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

– Så de ordene pave Frans for eksempel ytrer om Russlands kontroversielle intervensjon i Ukraina vil komme Putin for øre?

– Det vil jeg tro.

Den siste tiden har forholdet vært anstrengt som følge av konflikten i Ukraina. Den ortodokse kirken har anklaget katolikker i Ukraina som praktiserer østlig liturgi, for både misjonering og oppmuntring til ukrainsk nasjonalisme.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter