Nyheter

– Sharia-vigsel er helt normalt

Utenomrettslige «vigsler» er lov, men eventuell dokumentasjon kan misbrukes, advarer forsker.

Torsdag skrev Vårt Land om den sjiamuslimske forsamlingen Det Norske Imam Ali Senter i Oslo.

I 2010 søkte den om offentlig godkjenning som trossamfunn. Da kom det blant annet fram at forsamlingen hadde viet par etter islamsk lov. Det likte fylkesmannen i Oslo dårlig og satte i 2012 som betingelse for godkjenningen at denne typen vigsler opphørte.

LES OGSÅ: Fikk smekk etter sharia-praksis

– Ingen lov mot utenomrettslige vigsler

Anja Bredal ved Høgskolen i Oslo og Akershus ledet for et par år siden arbeidet med en rapport om såkalte utenomrettslige vigsler for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Forskeren kan ikke skjønne annet enn at ankepunktet mot Det Norske Imam Ali Senter må være at de dokumenterte sharia-vigslene, ikke at den foregikk etter islamsk lov.

Bredal peker på følgende:

• Det finnes ingen lov mot utenomrettslige, religiøse vigsler i Norge. Om en moské med eller uten vigselsrett gjennomfører en religiøs vigselsseremoni uten å utstede dokumentasjon, eksisterer den per definisjon ikke etter norsk rett. Da har ikke myndighetene interesse av den, men regner den som en religiøs seremoni.

• Vigsel etter islamsk lov eller sharia er helt vanlig i Oslos moskeer. Først har de en sivilrettslig vigsel i tråd med kravene Bufdir stiller til ritualet. Deretter har de en vigsel etter islamsk lov.

– Det ville være å innføre noe nytt dersom det ikke skulle være lov å ha en religiøs seremoni på siden. Det som imidlertid kompliserer bilde er at slike vigsler kan ha rettslig gyldighet i andre land, sier Bredal.

LES OGSÅ: Blir avkrevd islamske vigselsattester – ber UD om hjelp

Krever islamsk vigselsattest

I 2013 var det nettopp dokumentasjon – en vigselsattest – som igjen kastet Det Norske Imam Ali Senter tilbake i Fylkesmannens søkelys.

«Fylkesmannen har blitt kjent med at enkelte trossamfunn som hører inn under vårt tilsyn har foretatt vigsler og skilsmisser etter Sharia-loven og utstedt dokumenter på det», skriver fylkesmannen i et ferskt brev til Utenriksdepartementet (UD).

Brevet ble sendt etter at Det Norske Imam Ali Senter hadde beklaget dette, men forklart at praksisen var ment å hjelpe medlemmer i en vanskelig situasjon.

Mange av dem kommer fra Iran, som aldri tilbakekaller statsborgerskap. Alle iranere har et ID-kort, som må ha oppdatert informasjon om sivilstatus. Når iranere i Norge oppsøker den iranske ambassaden for å ordne dette, godtar den kun en islamsk vigselsattest.

ID-kortet «er en absolutt nødvendighet både for de som bor i Iran og de som oppholder seg utenfor landet», skrev Det Norske Imam Ali Senter i et brev til Fylkesmannen.

Dersom det ikke er lov å utstede en slik dokumentasjon, havner disse menneskene i en kinkig situasjon.

LES OGSÅ: Moské satte norsk lov til side

– Kan skape kompliserte problemer

En slik dokumentasjon fra en moské vil imidlertid kunne føre til kompliserte problemer, forklarer Anja Bredal.

– Den kan gi inntrykk av at et rent religiøst ekteskap er gyldig i Norge.

Ett mulig problem er at man kan få anerkjent dette ekteskapet i utlandet, for så å vende tilbake til Norge og kreve å få det anerkjent.

– Det springende punktet er om myndighetene her slår ned på en moské som utfører religiøs, utenomrettslig vigselsseremoni eller om det handler om dokumentasjon.

LES OGSÅ: Erna ville ha sharia-råd

Moralsk panikk

Forskeren advarer mot å henge seg opp i utrykket «sharia», som hun mener utløser «moralsk panikk» blant folk.

– Ser vi derimot på dette som en sak som handler om menneskers konkrete problemer, problemer som oppstår fordi vi lever i en globalisert verden, er det viktig å se litt nøkternt på det, sier Bredal.

Hun kjenner godt til problemet som enkelte iranske medlemmer ved Det Norske Imam Ali Senter hevder å stå i.

– Vi anbefalte myndighetene å ta dette alvorlig og forsøkte å finne løsninger innen norsk rett og internasjonal privatrett, sier Bredal.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Fylkesmannen svarer

Vårt Land spurte leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen, Merethe Helstad, om problemet er at moskeen har utstedt attester på islamske, utenomrettslige vigsler – attester som kan komme til å ha rettslig betydning.

– Ja, sier Helstad, og legger til:

– Det er greit med en eller annen form for religiøs handling på siden av en ordentlig vigsel.

Bildet kompliseres imidlertid av at Det Norske Imam Ali Senter blant annet har foretatt en vigsel etter islamsk lov i den iranske ambassaden, ifølge Helstad.

Som nevnt krever Iran islamsk vigselsattest for å oppdatere ID-kortet. Det som er en utenomrettslig vigsel i Norge, synes dermed å ha rettslig gyldighet i Irans øyne.

I tillegg skal Det Norske Imam Ali Senter ha registrert sharia-vigselen i Norge. Dermed må vigselsritualet være i tråd med ekteskapsloven og Bufdirs krav til vigselsritual.

Samtidig lar en annen lov ambassader ha vigsler.

Det er forholdet mellom denne loven og ekteskapsloven Fylkesmannen har bedt UD om å oppklare i brevet fra i år.

– Det er så mange detaljer i dette. Vi lurer på hva den iranske ambassaden har lov til, sier Helstad.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter