Nyheter

Ønsker bedre skatteetterforskning

Vi trenger å vite mer om hvor utbredt det er i Norge at selskaper som Google betaler bare tre prosent i skatt, mener Snorre Valen (SV).

I flere større saker i USA har revisjonsselskaper innrømmet å ha laget skatteopplegg som unndro skatt ulovlig. Den britiske professoren Prem Sikka trakk fram flere granskninger i Storbritannia og saker i USA der selskapene har godtatt bøter for å slippe rettssak.

– Jeg har tenkt at en del av fortellingene om skatteunndragelse har vært overdrevne, men det er de på ingen måte. Prem Sikka bidro til å gjøre klart hvor oppi dagen det er at de største aktørene i verden ikke betaler for seg, sier Valen, som er medlem av Stortingets finanskomité for SV.

LES MER: – Alle taper på at selskaper som Google betaler tre prosent i skatt

Få prosent

Den britiske professoren Sikka var i Oslo tirsdag på konferansen Skatt og velferd. Han snakket om hvordan mange revisjonsselskaper og advokatfirmaer selger skatteopplegg som gjør at selskaper kan flytte penger mellom datterselskaper i ulike land, og dermed bare betale noen få prosent i skatt.

Sikka gjorde nylig et regnestykke på skatten som selskapet Google betaler til Storbritannia. Google ble før helgen enig med britiske myndigheter om å betale 130 millioner pund i skatt for 2014-2015. Ut fra ulike opplysninger om hva Google har hatt av inntekter i Storbritannia, anslår Sikka de har betalt rundt tre prosent i skatt. Hadde Google betalt 25 prosent i skatt, som ifølge Sikka var gjennomsnittlig selskapsskatt i perioden, kunne Google betalt 1,8 milliarder pund i skatt (22 milliarder kroner) – ikke 130 millioner pund (1,6 milliarder kroner).

I den ene saken i USA for flere år siden innrømte revisjonsselskapet KPMG LLP at det hadde laget ulovlige skatteopplegg som hadde gjort at klientene deres hadde spart 2,5 milliarder dollar i skatt, rundt 22 milliarder kroner. KPMG ble også anklaget for å ha markedsført opplegg som var ulovlige. Saken endte i et forlik der KPMG betalte en bot på 456 millioner dollar. Ernst & Young godtok i et forlik i 2013 en bot og innrømmet å ha laget opplegg for ulovlig skattetilpasning. Enkelte tidligere ansatte har i tilknytning til sakene fått fengselsstraffer.

LES OGSÅ: – Må følge britisk skatteeksempel

Vet lite

Valen mener at Norge må styrke Økokrim.

– Vi vet at mange fattige land har lite å stille opp med overfor store, globale selskaper. Men heller ikke rike land som Norge er noen vanskelig match, sier Valen.

Han mener at sakene i USA og Storbritannia viser at skatterådgivere er villige til å gå langt for å selge sine produkter.

– Vi vet ikke i hvilket omfang de samme produktene selges i Norge. Det understreker at vi er nødt til å få prøvd flere slike saker i retten, sier Valen.

Han vil ikke gå inn i realitetene i Transocean-saken som Økokrim nylig bestemte seg for å droppe. Men Valen understreker at når en sak med så høy profil ikke blir fulgt opp av påtalemyndigheten, etterlater det et hull i lovgivningen.

– Det råder uvisshet om hva det er lov å gjøre og ikke, og det er et stort politisk problem. Her må reglene være klare, sier Valen.

LES OGSÅ: Starbucks betalte ikke skatt – ble presset av aktivister

Kreve innsyn

Den britiske professoren mener at stater må kreve at selskaper gir innsyn i hvilke skatteopplegg de bruker. Valen synes det er et godt forslag å vedta en lov som krever innsyn i selskapers skatteopplegg.

– I Norge har vi gjennomgående større innsyn i privatpersoners skatteforhold enn selskaper og aksjonærers, sier han.

– Hvor realistisk er det å vedta et slikt krav i Norge?

– Jeg mener at vi ikke har noe alternativ.

Valen har en smørbrødliste med tiltak for å bremse skatteflukten fra Norge. Et av dem er å kreve at opplysninger om skatteforhold i aksjonærregisteret skal være offentlige. Det vil gjøre kommunene i stand til å stille krav om at selskaper de handler med, betaler skatt i Norge.

Valen mener at bedre regler internasjonalt er nødvendig. Han vil også ha en utredning av profitt på offentlig betalt velferd.

– Hvis vi ikke får gjort noe med dette, må folk flest betale stadig mer av regninga. Vi må i hvert fall få slått fast at når folk må betale skatt, skal ikke det gå til å berike noen få enkeltpersoner.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter