Nyheter

Ble ikke enige om felles vigselsliturgi

Kirkerådet klarte torsdag ikke å enes om en felles vei videre i saken om vigsel av likekjønnede par.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter