Nyheter

Oslo-moské innvilget sharia-skilsmisser

Fylkesmannen nektet å godkjenne en sjiamuslimsk forsamling i Oslo som brukte islamsk lov. Moskeen lovet å etterleve norsk lov, men brøt løftet.

Islamske trossamfunn representerer den nest største religionen i Norge, og har hatt en vekst på 42.000 medlemmer de siste fem årene – en oppgang på 44 prosent til totalt 141.000 medlemmer.

Gjennom innsyn i tilsynssaker fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) kan Vårt Land i dag fortelle at norsk lov er blitt satt til side i muslimske trossamfunn:

«Fylkesmannen har blitt kjent med at enkelte trossamfunn som hører inn under vårt tilsyn har foretatt vigsler og skilsmisser etter Sharia-loven og utstedt dokumenter på det», skriver FMOA i et brev til Utenriksdepartementet.

LES OGSÅ: Ber om UD-hjelp til kvinner

Fikk avslag

Brorparten av norske muslimer tilhører sunni-islam, mens bare en mindre gruppe er sjiamuslimer. I denne er det mange iranere. Iran gjorde sjiaislam til statsreligion i 1501 og har brukt religionen i nasjonsbygging og for å utøve innflytelse over verdens sjiaer.

I 2010 søkte Det Norske Imam Ali Senter å bli registrert som offentlig godkjent trossamfunn, noe som utløser offentlig pengestøtte. Moskeen ble etablert i 2004 og er hovedsaklig for sjiamuslimske iranere.

I mai 2012 ga Fylkesmannen moskeen klar beskjed: Vi avslår registreringen på grunn av forsamlingens praktisering av islamsk lov:

«I denne saken har det framkommet at Det Norske Imam Ali Senter forestår vigsler og skilsmisser i henhold til Sharia lovgivningen», skrev Fylkesmannen i avslagsbrevet til trossamfunnet.

– Fram til vi søkte registrering utførte vi vigsler og skilsmisser i henhold til Sharia, det er rett, sier styreleder Mehdi Tadayoun i Imam Ali Senter til Vårt Land.

LES MER OM SHARIA-LOVENE HER: – Uten sharia vokser ekstremismen

Stortinget vedtar

Moskeen forsvarte seg i brevs form med at «Islamsk vigsel og skilsmisse er imidlertid ett tillegg til, og ikke en erstatning for Norsk vigsel eller skilsmisse» og opplyste at «er bemyndighet av Islamske autoriteter/Ayatollaer for denne typen velsignelse».

Fylkesmannen avviste forklaringen:

«Norske lover vedtas av Stortinget, og gjelder for alle borgere som oppholder seg innenfor Norges landegrenser. Sharia lover er ikke vedtatt av Stortinget, og gjelder ikke her i landet. Det Norske Imam Ali Senter er underlagt norsk lovgivning, og har derfor ingen lovlig myndighet til å foreta vigsler eller skilsmisser i henhold til Sharia».

Lovet stopp

Moskeen, som ligger øst i Oslo, klaget i 2012 på avslaget om registrering – og lovet bot og bedring:

«Vi har tidligere ikke oppfattet det helt klart at våre vigsler/skilsmisser er i strid med Norsk Lov. Vi beklager at vi ikke tidligere har oppfattet Fylkesmannen tydelig nok. Vi har derfor stoppet all virksomhet vedr. vigsler og skilsmisser med virking fra mottak av vedtaket», skrev Imam Ali Senter.

Fylkesmannen omgjorde vedtaket om å nekte, men satte ufravikelige vilkår:

«Vi vil i den anledning presisere at virkningen av vårt omgjøringsvedtak er at denne virksomheten heller ikke må gjenopptas av Det Norske Imam Ali Senter på et senere tidspunkt.»

LES OGSÅ: Sharia-saken vekker oppsikt på Stortinget

Foretar vigsler

I mars 2013 kontaktet Finlands ambassade i Oslo Fylkesmannen. På et vigselsdokument fra Imam Ali Senter, som hadde blitt forelagt ambassaden, fremgikk det at vigselen var foretatt i henhold til Sharia av en geistlig i moskeen.

Fylkesmannen reagerte sterkt på avsløringen og meddelte Imam Ali Senter at man vurderte å omgjøre godkjenningsvedtaket:

«Den forelagte vigselattesten som ble utstedt 13.02.13 dokumenterer at Det Norske Imam Ali Senter likevel ikke har stanset virksomheten med å foreta vigsler.»

Godkjenningen av moskeens nye forstander ble også stilt i bero.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

God tro

Imam Ali Senter la seg i brevs form langflate:

«Innledningsvis, vil vi beklage meget sterkt det inntrufne», skrev styreleder Mehdi Tadayoun og forklarte bruddet med at moskeen nettopp hadde tilsatt ny forstander som ikke hadde forstått det norske lovverket fullt ut, og «foretatt vigsel i god tro om at dette ikke er i strid med norsk lov.» Tadayoun lovet så Fylkesmannen at forstanderen ville miste jobben om han ikke overholdt norsk lov

En feil

I februar 2014 sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus attesten som viste at Det Norske Imam Ali Senter var registrert – og godkjent.

– Vi gjorde en feil, og vi har beklaget den, sier styreleder Mehdi Tadayoun.

– Er dere enige med Fylkesmannens vedtak om at dere ikke kan gjøre bruk av islamsk lov ved vigsel og skilsmisse?

– Vi opplevde ikke at vi satte norsk lov til side. Vi mener fortsatt at det burde være mulig å gjøre begge deler, bruke både islamsk og norsk lov når det kommer til vigsler og skilsmisser. Men vi respekterer avgjørelsen og retter oss etter den, sier Tadayoun.

Norsk rett

Merete Helstad leder juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som avdelingsdirektør har hun fulgt saken med Imam Ali Senter tett.

– Hvordan vil du karakterisere praksisen moskeen førte fram til den søkte registrering – og lovbruddet som ble avdekket?

– Jeg deler ikke ut slike vurderinger, sier juristen Helstad og viser til ord hun har brukt i brev til Imam Ali Senter: «(...) i strid med norsk rett.»

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter