Nyheter

Bispedømmerådsleder skal lede Åpen folkekirke

Gard Sandaker-Nielsen (37) er innstilt som ny leder i Åpen folkekirke etter Sturla Stålsett (51).

– Åpen folkekirke gjorde et brakvalg i høst. Vi er nå blitt en sentral premissleverandør i Den norske kirke og får stor påvirkningskraft over utviklingen framover, sier Sandaker-Nielsen. Han er uten motkandidat innstilt av valgkomiteen til å bli ny leder og frontfigur for Åpen folkekirke.

Teologen og kommunikasjonseksperten Sandaker-Nielsen ble i januar valgt til ny leder i Oslo bispedømmeråd. Han er den første åpne homofile i et slikt fremskutt kirkelig lederverv.

– Jeg kan ikke se noen problematisk maktopphopning eller dobbeltrolle om jeg skulle bli både bispedømmerådsleder og styreleder i Åpen folkekirke, sier han.

LES OGSÅ: Åpen folkekirke inntar ledervervene

Ny kirkeledelse skal velges i april

På Kirkemøtet i april skal Den norske kirke velge ny toppledelse. Kirkerådets leder er den øverste valgte lederen, og Svein Arne Lindø fra Stavanger har gitt beskjed om at han nå gir seg.

– Sikter du også mot å bli kirkerådsleder, Gard Sandaker-Nielsen?

– Nei, det holder med to viktige, kirkelige lederoppgaver. Jeg er ikke kandidat til ledervervet i Kirkerådet. Det er det andre som skal ta seg av.

– Hvem da?

– Oslo bispedømme har foreslått Kristin Gunleiksrud Raaum som leder, svarer Sandaker-Nielsen.

En kirkelig maktfaktor

Organisasjonen Åpen folkekirke (ÅF) er etter suksessen i kirkevalget en maktfaktor på regionalt og nasjonalt styringsnivå i folkekirken.

Ledervalget foregår på organisasjonens årsmøte lørdag 6. februar. Professor Sturla Stålsett ble i fjor valgt til leder for to år, men han har nå bedt om avløsning.

På årsmøtet skal det meisles ut en tydelig strategi for hvordan Åpen folkekirke kan og vil bruke sin posisjon til å prege Den norske kirkes fremtid.

LES OGSÅ: Gard Sandaker-Nielsen blir kirkelig toppleder i Oslo

«Skrekkblandet entusiasme»

Gard Sandaker-Nielsen sier at han «med skrekkblandet entusiasme» har svart ja til nominasjonskomiteens spørsmål om å stille som leder i Åpen folkekirke:

«Når vi nå tar fatt på vervene våre, er det en ny tid både for Den norske kirke og for Åpen folkekirke. Det blir viktig å bevare engasjementet fra valgkampen inn i arbeidet med å få på plass en ny vigselsliturgi, utvikle kirkedemokratiet videre og skape en enda bredere plattform for organisasjonen vår. Oppgaven blir stor og utfordrende, men sammen har jeg tro på at vi skal klare å utvikle Den norske kirke som en enda mer åpen folkekirke, hvor alle som vil skal få lov til å høre til», skriver Gard Sandaker-Nielsen i egenpresentasjonen foran ledervalget i ÅF.

– Skal være rom for uenighet

Han fremholder samtidig at Åpen folkekirkes brakvalg forplikter:

– Vi har vært tydelige på at det skal være rom for å være uenige med oss; at kirken er et menighetsfellesskap, ikke et meningsfellesskap. Det blir utfordrende å balansere på denne linjen, i vissheten om at alle ikke vil bli helt fornøyde uansett hva vi bestemmer oss for. Vi vil bidra til at den norske kirke skal forbli et raust fellesskap, på tvers av ulike meninger for eksempel om kirkelig vigsel av likekjønnede, sier styrelederkandidaten i Åpen folkekirke.

LES OGSÅ: Ny rapport: Kirkevalget ble ikke «kuppet»

Styremedlemmer i Åpen folkekirke

Teologistudent Marianne Brekken (27, Oslo bispedømme) og prost Sevat Lappegard (67, Hamar) fortsetter ett år til som styremedlemmer.

Tre styremedlemmer som ble valgt for ett år stiller til gjenvalg:

• Kristin Gunleiksrud Raaum (54), generalsekretær i Norske kirkeakademier, Oslo.

• Kristine Sandmæl (46), sokneprest, Sør-Hålogaland.

• Gunnar Winther (48), kirkeverge, Nidaros.

Øvrige kandidater ved styrevalget 6. februar er:

• Karin-Elin Berg (37), festningsforvalter, Borg

• Line Halvorsrud (25), klubbleder og kateketvikar, Borg

• Frøydis Indgjerdingen (29), førstekonsulent, Oslo

• Karl Johan Kirkebø (65), pensjonist/siviløkonom, Bjørgvin

• Karen Helene B. Melhus (20), teologistudent, Agder og Telemark

• Bjarte Reve (43), daglig leder i Nansen Neuroscience Network, Oslo

• Sveiung Mosgaard Skjesol (45), prosjektleder i IT-bedrift, Hamar

• Einar Østerhagen (23), teologistudent, Oslo

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter