Nyheter

Orker ikke anmelde hatytringer

Hatkriminalitet-arbeid er løftet høyt på den politiske agendaen. Samtidig lar mange være å anmelde fordi de opplever at politiet ikke tar dem på alvor.

Underskriftskampanje, egen strategi mot hatefulle ytringer samt en omfattende handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme. Regjeringen har satt i gang flere tiltak i arbeidet mot hatkriminalitet det siste året.

Men mange kvinner og menn som utsettes for hatkriminalitet, opplever at de gode intensjonene strander i møte med politivakta:

– Mange av dem som har blitt utsatt for hatytringer beskrivesr at de ikke blir møtt med forståelse av politiet, eller at politiet ikke tar dem på alvor, sier forfatter og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Aina Landsverk Hagen.

LES MER: – Jeg fikk inntrykk av at politiet ikke kom til å prioritere saken

Henlegger halvparten av anmeldelsene

Hun har ledet et forskningsprosjekt om netthets blant journalister, redaktører og bloggere. I overkant av 10.000 journalister og redaktører har svart på hva slags netthets de har opplevd, hvorvidt de anmeldte – og om anmeldelsene ble fulgt opp.

LES MER: Flere anmelder i hovedstaden

Konklusjonene viser at mye hets og sjikane aldri blir anmeldt:

• Bare 9 prosent av dem som har har opplevd netthets, sjikane eller trusler, svarer at de har anmeldt saken.

• 50 prosent av dem som sier de har anmeldt, oppgir at saken blir henlagt.

LES MER: Truet med drap, voldtekt og steining

I politivakten: – Tilfeldighetene avgjør

Både Likestillingsombudet og FNs rasediskrimineringskomite har lenge bekymret seg for at bekjempelsen av hatkriminalitet nedprioriteres i Norge, og regjeringen Solberg har derfor fulgt opp med signaler om at de trapper opp arbeidet.

Men forebyggingsarbeidet og politiske signaler monner ikke, så lenge mange hatytringer aldri blir anmeldt, mener Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk senter. Han ser politiets manglende kompetanse som et grunnleggende problem:

– Man aner ikke hvem man møter i politivakta. For de fleste typer kriminalitet vil man forvente at politiet møter en med nokså like holdninger. Men når det gjelder hatkriminalitet, tror jeg man kan møte mange ulike holdninger og ulike nivå av kompetanse, avhengig av hvor i landet man befinner seg, sier Steen.

LES OGSÅ: Kommentarfeltene har aldri vært så ille som nå

Landsverk Hagens forskning bekrefter bildet:

– Av intervjuene jeg har gjort, går historier om at man ikke har blitt tatt på alvor av politiet igjen. Det gjelder spesielt bloggere og frilansere, men også journalister, sier forskeren.

LES MER: Ber flere anmelde hatytringer

Rådet til å slutte å ytre seg

Vårt Land har vært i kontakt med samfunnsdebattanter og andre som opplever hatytringer. Ikke alle har kjent det på kroppen selv. Men blant dem som har det, har flere blitt skuffet i møte med politiet. De beskriver at politiet stiller spørsmål som «Synes du virkelig det er lurt å anmelde dette? Kanskje de blir enda mer sinte?». Eller råd om å slutte å ytre seg om betente problemstillinger.

LES MER: Tør ikke ytre seg av frykt for hets

Landsverk Hagen har en hypotese om at mange i politiet mangler forståelse av ny teknologi:

– Frilansere og bloggere forteller at de blir møtt med spørsmål av typen «men kan du ikke bare slutte å være på nett, hvis dette er et så stort problem?». Men dette er jo selve levebrødet for mange. Slike holdninger kan oppleves som at politiet selv har bidratt til å begrense ytringsfriheten deres.

Antirasistisk senter: – Politiet trenger bedre rutiner

Berglund Steen kaller hatkrim-arbeidet på nasjonalt plan så langt «elendig». Han mener politiet sentralt må skape en klar forståelse om at hatkriminalitet skal prioriteres på linje med annen kriminalitet.

– De trenger bedre rutiner, og det trengs en felles, nasjonal definisjon av hatkriminalitet som vi kan jobbe ut fra, sier Steen.

Vårt Land har vært i kontakt med Politidirektoratet om denne saken. De prioriterte ikke å svare på vår henvendelse i går.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter