Nyheter

Blogger dømt for sjikane av Jan-Aage Torp

Blogger Jan Kåre Christensen må betale bot på 12.000 kroner, men slipper å betale oppreisning til ekteparet Torp. Retten mener Christensen virker å være drevet av et «personlig forfølgelsesmotiv».

Bloggeren Jan Kåre Christensen var tiltalt etter straffe­lovens paragraf 390a for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

Christensen har også kalt Torp for horkarl og horebukk, psykopat, narsissist, spedalsk og narreapostel. Bakgrunnen er at Christensen mener Torp, som er pastor, lever i synd fordi han har giftet seg på nytt.

I første omgang fikk Christensen et forelegg av politiet. Det vedtok han ikke og saken gikk derfor til retten. Siden saken har stor prinsipiell betydning, hadde­ Christensen fått oppnevnt ­offentlig forsvarer, noe som er svært uvanlig i foreleggssaker.

– Langt bort fra tros- og religionskritikk

Nå har dommen falt, og Christensen er dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, noe som er i tråd med aktors påstand. Christensen må betale saksomkostninger på 3.000 kroner.

«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i dommen.

Videre står det:

«Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.»

Kommer til å anke

Christensen har på sin blogg vært klar på at dommen vil bli anket dersom han ikke blir frikjent. Han bekrefter overfor Vårt Land at han står ved det:

– Det er bestemt for lenge siden. Jeg mener dommen er urettferdig og en form for justismord. Hvis det jeg har skrevet om Torp er straffbart, så bør det som skrives om meg også være det, sier han.

Aktor i saken, Dag Paulsen, er fornøyd med dommen.

– Det er en riktig dom og i henhold til påstanden vi la ned, sier han til Vårt Land.

LES OGSÅ: Mener blogg-ytringer er lovlige

Retten: Torp bidro selv til eskalering

Gjennom sin bistandsadvokat fremmet Torp krav om oppreisningserstatning. Beløpet var på 30-50.000 kroner, et beløp både aktor og forsvarer mente var urimelig høyt. Aktor mente at 5.000 var et passende beløp, mens forsvarer Meling nedla påstand om ingen erstatning. Ifølge dommen slipper Christensen å betale oppreisningserstatning:

«Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie. »

– Feil lovanvendelse

I sin avslutningsprosedyre nedla forsvarer Brynjar Meling påstand om full frifinnelse. Han argumenterte­ for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.

– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han.

Denne tolkningen er retten uenig i:

«Blogginnleggene er åpent tilgjengelig for enhver, og indekseres slik at de får treff på Torps navn på søkemotorer som Google. Retten mener dette kan medføre at uttalelsene har beveget seg ut av privatsfæren og kan anses mottatt av den det skrives om, i hvert fall når det skjer i et slikt omfang, med en slik intensitet og over et så langt tidsrom som i foreliggende sak», står det i dommen som var enstemmig.

Meningen at Torp skulle oppfatte krenkelse

«Retten mener på denne bakgrunn, og med grunnlag i fremlagte utskrifter av Himmelske blogg, tiltaltes og fornærmede Torps forklaringer, at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har fremsatt de blogginnlegg som er omtalt i grunnlaget for tiltalen, og at uttalelsene samlet sett er av en slik karakter og omfang at de rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven 1902 § 390 a.

Når det gjelder tiltaltes subjektive skyld mener retten at det også er bevist at det var innenfor tiltaltes forsett at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen, og at han således har handlet forsettlig jf. straffeloven 1902 § 40.

Både de objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med tiltalen.»

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter