Nyheter

Etisk handel på timeplanen

Nytt skoleprosjekt skal gi elever kunnskap om hvordan klær blir produsert. – Fremtidens skole må tenke bærekraft i takt med arbeidslivet, mener Skolelederforbundet.

Bilde 1 av 2

Filmfortelling, skyping med ungdommer i Bangladesh og Kambodsja, studieturer og besøk hos klesbutikken Hennes & Mauritz.

Forslagene sitter løst når Virke, Handel og Kontor og LO arrangerer idémyldring om hvordan elever i videregående skoler kan få mer kunnskap om global handel.

– Det er viktig at elevene ikke bare sitter på skolebenken, men får være involvert på ulike måter, sier Pål Christensen, lærer ved Kongshavn videregående skole.

LES OGSÅ: Menn shopper mer

Han representerer én av to skoler som deltar i pilotprosjektet. Også tekstilbransjen, ved Hennes & Mauritz, Moods of Norway og Varner-gruppen, er til stede på møtet hos Virke på Solli plass i Oslo.

– Interessen for bærekraft og etisk handel er merkbar blant forbrukerne. Vi blir stilt til veggs, sier selger Christine Solberg Hansen i H&M.

Søkelys på tekstil

Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, trekker frem et godt samarbeid mellom LO, HK og Virke som en årsak til at initiativet kommer herfra.

Mens Virke er på arbeidsgiversiden, organiserer LO arbeidstakere som er tilknyttet bransjen.

– Tekstilbransjen er en svær industri, og endringer som skjer der får virkninger for mange. LOs innfallsvinkel er først og fremst arbeiderne i landene hvor klærne blir produsert, sier Følsvik.

Hun peker på sammenrasningen av tekstilfabrikken Rana Plaza i Savar i Bangladesh i 2013 som en hendelse som har satt tekstilindustrien på dagsordenen.

– Hvordan skal prosjektet komme fattige arbeidere til gode?

– Akkurat denne kampanjen handler først og fremst om å informere og opplyse. Ungdommer er både arbeidstakere og forbrukere, og det er gjerne ungdom som jobber i varehandelen. Samtidig er de ofte engasjert i politiske miljøer og interesseorganisasjoner. Vi håper å vekke mer engasjement, slik at de tar med seg dette videre, sier Følsvik.

Hun viser til at LO og forbundene også arbeider konkret med arbeiderrettigheter, internasjonale avtaleverk og HMS (helse, miljø og sikkerhet) med arbeidsorganisasjoner i land som produserer klær.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Internasjonal sekretær i Fellesforbundet, Atle Høie, trekker frem den globale rammeavtalen H&M, den svenske fagforeningen IF Metall Union og internasjonale Industri all Global Union underskrev i fjor høst som et viktig steg i retning av mer rettferdige forhold for tekstilarbeidere i fattige land.

Avtalen omfatter 1,6 millioner arbeidere i land som Bangladesh, Myanmar og Kambodsja.

– Fremtiden

Vibeke Hammer Madsen, direktør i hovedorganisasjonen Virke, mener et godt samspill mellom skoler og næring er viktig for å øke kunnskapen om global handel.

Hun tror at dersom lærerne opplever at de har et godt pedagogisk verktøy i undervisningen, vil det også kunne øke samhandlingen mellom skole og arbeidsliv.

– Elevene er fremtiden vår, sier hun.

LES OGSÅ: Minstelønn i Myanmar har gjort vondt verre

Både Følsvik og Hammer Madsen håper at undervisningsprosjektet skal bli så bra at flere andre skoler, men også ulike organisasjoner, og skal kunne ta det i bruk.

– For oss er det også viktig å vise at partene i arbeidslivet spiller en rolle i verdispørsmål. Vi har et felles ansvar ikke bare for situasjonen her hjemme, men også internasjonalt, sier Følsvik.

Pilotprosjektet skal settes i gang på Kongshavn og Edvard Munch videregående skoler i august og avsluttes i juni 2017.

– Viktig i arbeidslivet

Forbundsleder i Skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl har ikke hørt om prosjektet, men synes det virker fornuftig.

– Dette vil være viktige problemstillinger for alle som skal ut i arbeidslivet, sier hun.

Hvidsten Dahl sier hun vet for lite til å kunne mene noe om hvordan et slikt undervisningsopplegg vil kunne innpasses på skolene på et mer overordnet nivå. Hun peker samtidig på at fremtidens skole må tenke bærekraft og miljø i takt med arbeidslivet.

– Det er viktig å sikre at elevene har den kompetansen og forståelsen de trenger. Jo bedre forberedt man er på hvilke utfordringer som finnes, dess større betydning får en som ansatt i ny jobb, sier hun.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter