Nyheter

32.000 mobbes 
– kun 
241 klager

Til enhver tid mobbes om lag 32.000 skoleelever. Likevel har de som skal 
passe på at skolene gjør nok for å stoppe mobbing, kun mottatt 241 klager hittil i år.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter