Nyheter

– Lærere kan tvinges på skolegudstjeneste

Å følge og ha tilsyn med elevene på skolegudstjeneste er en del av lærernes arbeidsoppgaver, mener kunnskapsministeren.

I etterkant av alle sakene om påmelding og fritak fra skolegudstjenester for elever, stilte stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om dette også gjaldt lærere.

«Kan en skoleleder kreve at alle lærere og andre ansatte skal være med på skolegudstjeneste?»

LES OGSÅ: Staten anbefaler aktiv påmelding til skolegudstjenester

Kan ikke søke fritak

Nå har Torbjørn Røe Isaksen svart:

Ja, rektorer kan pålegge lærerne å bli med elevene på skolegudstjenester.

Opplæringsloven gir nemlig ikke lærerne rett til å søke fritak for slike aktiviteter. Skolegudstjenester som skjer i arbeidstiden er en del av elevenes opplæring og må sees på som en av arbeidsoppgavene til en lærer.

Les hele svaret fra kunnskapsministeren nederst i saken.

LES OGSÅ: Unge sier nei til skolegudstjeneste

Oslo kommune kom fram til det samme svaret da fritanke.no ba om en vurdering av lærernes fritaksmulighet.

– Så vidt vi kan se, må rektor i kraft av sin styringsrett kunne pålegge sine ansatte, både kontaktlærere og andre, å følge elevene til gudstjeneste når dette skjer i skoletiden, skrev juridisk rådgiver Ragnhild Holm i en epost til fritanke.no.

– Naturlig at de bidrar

Spørsmålsstiller Marianne Aasen (Ap) synes statsrådens avklaring er nyttig.

– Svaret er greit i den forstand at så lenge det er lov å arrangere skolegudstjenester i norsk skole, er det naturlig at om man er ansatt der så må man bidra, sier hun.

Skulle det være enkeltlærere som av personlige grunner synes dette er mer problematisk enn andre, går det an å organisere det slik at det er disse som er igjen med elevene som har fritak, mener hun.

– Hvis utdanningsorganisasjonene synes vurderingen til statsråden og den praktiske håndteringen er problematisk, får de ta det opp, så får vi ha en dialog rundt det, sier hun.

LES OGSÅ: Teolog: Dropp skolegudstjenestene

– Lærere har religionsfrihet

Human-Etisk Forbund mener at selv om det ikke finnes noen formaliserte regler når det gjelder fritak for lærere, så gjelder religionsfriheten nedfelt i menneskerettskonvensjonene som er inkorporert i norsk lovverk.

«Dessuten har departementet bekreftet at internasjonale forpliktelser verner om undervisningspersonalets rett til fritak fra aktiviteter som kan gi grunn til fritak for elevene. Det er grunnen til at det ikke finnes et eget fritaksreglement for lærere», skriver HEF på sine hjemmesider.

LES HELE SVARET FRA KUNNSKAPSMINISTEREN HER:

«Skolegudstjenester har lang tradisjon og stor oppslutning i den norske skolen. Jeg er glad for at mange skoler tilbyr elevene å besøke kirken og være med på en skolegudstjeneste.

I motsetning til elevene har ikke lærere en rett etter opplæringsloven til fritak for denne typen aktiviteter.

Om skoleledelsen kan kreve at de ansatte er med på skolegudstjenesten dreier seg om hva det er saklig at en arbeidsgiver kan kreve av den enkelte ansatte. Saklighetsvurderingen vil variere ut fra hva som er den ansattes arbeidsoppgaver til vanlig. Skolegudstjenester som skjer i skoletiden er en del av elevenes opplæring og de ansattes arbeidsdag i skolen. En lærer må derfor forvente at det kan være en del av arbeidsoppgavene å følge elevene til gudstjeneste og ha tilsyn med dem der,» skriver han.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter