Nyheter

USA går forbi Norge i klimarangering

Mens USA klatrer fra 35. plass til 12. plass, faller Norge enda noen hakk ned til 36. plass i anerkjent vurdering.

For femte gang havner Danmark øverst på rangeringen Climate Change Performance Index 2016 (CCPI). Det vil si en fjerdeplass, siden ingen land fortjener plass på seierspallen ifølge Germanwatch og Climate Action Network Europe, som nå på ellevte året vurderer landenes klimaarbeid.

Pinlig

– Det er selvfølgelig pinlig at vi faller nedover og at USA har gått forbi oss, sier Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender.

Han mener at den norske selvoppfattingen er at vi er «good guys» sammenlignet med amerikanerne når det kommer til å ta vare på naturen og klimainnsats. I rangeringen scorer USA fortsatt dårligere enn Norge i utslipp av CO2, men bedre når det kommer til utviklingen av utslipp, særlig fra veitrafikk og flytrafikk. USA rykker også opp på bedringer i politikken.

– Startpunktet til Norge er bra, men retningen dårlig. Vi er blant de beste i verden på internasjonal klimapolitikk, men på mange av disse punktene er vi langt nede på hva vi leverer av utslippskutt på hjemmebane, sier Hermstad.

Utviklingstrend

CCPI tar for seg fem tema:

• nåværende klimagassutslipp

• trenden i utslipp

• fornybar energi

• energieffektivisering

• klimapolitikk (nasjonal og internasjonal).

Germanwatch understreker at fordi landene har ulike utgangspunkt, særinteresser og strategier i møte med klimaendringene, kan det være vanskelig å skille hva som er deres sterke og svake sider. Derfor er målet at rankingen skal gi et klarere inntrykk av nasjonal og internasjonal klimapolitikk.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Står stille

Norge får dårlig score på klimagassutslipp per innbygger, utvikling av fornybar energi, utslipp fra flytrafikk og trenden innen energieffektivisering. Men Norge ligger på en sjetteplass i rankingen av energieffektivisering her og nå, og i nivået av fornybar energi. Det er utviklingstrekkene som drar Norge ned her.

– Vi liker å tenke at Norge er blant de beste i klassen i kampen mot klimaendringer, men denne listen gir et annet bilde, sier Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Hun håper rangeringen kan være med på å vekke den norske regjeringen.

– Fattige land har i årevis sendt en klokkeklar beskjed til rike land med krav om kutt i klimautslipp, men Norge ligger mer eller mindre på samme utslippsnivå som i 1990, og med tung økonomisk avhengighet av olje og gass. Millioner av mennesker i fattige land trues. Nå er det på høy tid å våkne, sier Næss-Holm.

Advarer Danmark

Danmark har toppet rankingen fire ganger før. Danmark er en rollemodell på grunn av effektiv politikk for energieffektivisering og utbygging av fornybar energi, mener Germanwatch. Men Danmark har tapt noe terreng det siste året, og avstanden til Sverige og Storbritannia blir kortere. I vurderingen blir det vist til at danskene har fått en ny regjering, som har satt til side klima- og energimålsettinger og kuttet støtten til tiltak for å bevare klimaet.

Frankrike klatrer seks plasser opp på rankingen til en åttendeplass, på grunn av lavt utslippsnivå per innbygger (lavest i G7) og en utslippstrend som går nedover.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter