Nyheter

Brukte mindre penger på misjon

Misjonsorganisasjonene brukte i 2014 ni prosent mer penger til bistand og diakoni enn året før. Til evangelisering og menighetsbygging gikk pengebruken ned med ni prosent.

Anne Lise Søvde, daglig leder for Norme som er paraplyorganisasjon for 43 misjonsorganisasjoner, tror at uro i Syria og Ukraina og flere miljøkatastrofer har fått større oppmerksomhet og gjort at penger fra givere har gått mer til bistand og diakoni enn misjonsvirksomhet.

– Det er en reduksjon, men jeg ser ikke noen dramatikk i det, sier hun.

Søvde understreker at dersom man ser bort fra Norad-midlene til bistand, går fortsatt mer av innsamlede midler til evangelisering og menighetsbygging (212 millioner kroner) enn til bistand og diakoni (201 millioner kroner).

Lagt sammen med Norad-midlene på 171 millioner kroner bruker organisasjonene 372 millioner kroner på bistand utenfor Norge.

7000 ansatte

Tallene kommer fram i oppsummeringen av aktiviteten i 2014 i organisasjonene som er medlemmer av Norme og Digni. Digni er paraplyorganisasjon for bistandsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

LES OGSÅ: Hyret kristen organisasjon til spionasje

Den totale omsetningen til organisasjonene vokste 18 prosent fra 2013, og var på 5,4 milliarder kroner i 2014. Av dette var offentlige tilskudd 1,8 milliarder og innsamlede midler nærmere 1,5 milliarder. Resten er ulike inntekter fra virksomheten.

7.108 personer er ansatt i disse organisasjonene. Det er nærmere 100 flere enn året før.

Følg Vårt Land på Twitter og Facebook

Muslimske områder

Søvde i Norme mener at tallene for 2014 motbeviser det hun kaller myten om at misjonsarbeidet henger igjen på gamle felter.

Hun viser til at 41 prosent av personene ansatt på lang sikt med evangelisering og menighetsbygging, arbeider i områder der majoriteten av befolkningen er muslimer.

– De fleste av områdene der det er er flest muslimer, er relativt nye. Det viser at vi klarer å tenke strategisk og snu misjonsvirksomhet den veien, sier Søvde.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter