Nyheter

Vil gi penger til sykehjemsimam

Høyre, Venstre og KrF i Oslo vil gi penger til andre trossamfunn slik at også de kan betjene sine gamle på sykehjemmene.

Før det borgelige byrådet, som besto av Høyre, KrF og Venstre, gikk av, la de fram sitt budsjett. Der var støtten til sykehjemsprestene videreført.

Da det nye byrådet (Ap, MDG og SV) la fram sin tilleggsinnstilling, hadde de halvert støtten til sykehjemsprestene. Fra 2017 er hele den kommunale støtten fjernet.

LES OGSÅ: Sigrun (77): Nå får politikerne gi seg!

Gir penger til andre trossamfunn

Et av argumentene for å kutte, er at de andre trossamfunnene i hovedstaden ikke får tilsvarende støtte. Det vil de borgerlige partiene gjøre noe med:

De tre partiene vil foreslå at også andre tros- og livssynssamfunn skal få utbetalt et tilsvarende tilskudd per medlem som Den norske kirke mottar til sykehjemsprest-tjenesten. Dette vil koste kommunen om lag 2 millioner kroner, i tillegg til de 4,7 millionene som brukes på sykehjemsprestene.

LES OGSÅ: Vil ikke gi opp sykehjemsprestene

– Ett av argumentene for å avvikle ordningen med sykehjemsprester, er likebehandling av de andre trossamfunnene. Dette er en invitasjon og en utstrakt hånd for å finne en felles ordning som kan sikre sykehjemsprestene, samtidig som medlemmer av de andre trossamfunnene kan få tilsvarende tilbud, sier Erik Lund, bystyrerepresentant for KrF.

LES OGSÅ: «Kjære Inga Marte. Forstår du hva du gjør når du vil fjerne presten?»

Ulogisk kutt

Det har vært sykehjemsprester i Oslo siden 80-tallet. Ifølge byrådet har ikke ordningen vært evaluert på lang tid, og dette er bakgrunnen for kuttet.

– Vi ser at det er behov for å få en oversikt over hvordan disse midlene er benyttet, sier Mette Kolsrud (SV), byrådssekretær hos Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune i forrige uke.

Lunde i KrF kjøper ikke argumentasjonen.

– Byrådet gir uttrykk for usikkerhet om hvordan ordningen har fungert. Da er det ulogisk å begynne en evalueringsprosess med å legge ned hele ordningen, sier han.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Statsbudsjettet ga mer penger

– Hvor henter dere de to millionene fra?

– Statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober gjorde at kommunen fikk et noe større handlingsrom. Dermed tar vi ikke pengene fra noen, sier han.

– Er det ikke lettvint å foreslå en utvidelse av ordningen når dere sitter i opposisjon og ikke trenger å ta ansvar?

– Vi har funnet penger til sykehjemsprest-tjenesten i alle budsjettene vi har vært med på. Kuttene i kirkevedlikehold lå heller ikke i vårt opprinnelige budsjett. Dette feltet er et område som det gamle byrådet prioriterte, og som vi vil prioritere når vi sitter i opposisjon, sier han.

LES OGSÅ: «Vi mennesker trenger hverandre»

Mange henvendelser fra Ap-folk

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen, har fått mange henvendelser om byrådets budsjettinnstilling, blant annet om kuttet til sykehjemsprestene.

– Vi har opplevd et stort engasjement rundt denne saken. Det er mange som tar kontakt, også fra eget parti. Det er bra med engasjement. Vi vil se ytterligere på denne saken fram mot behandlingen i finanskomiteen og bystyret, sier Jacobsen.

SVs medlem i finanskomiteen, Ivar Johansen, skriver i en e-post til Vårt Land at SV tidligere år ikke har stemt for kutt i sykehjemsprestordningen når det har vært foreslått.

– Vi har vurdert forslaget og jobber med finansfraksjonen for å se hva slags type endringer vi kan få til i bystyret. Alle forslag som kommer opp i budsjettbehandlingen må tas på alvor og behandles skikkelig, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

Saken skal behandles i finansutvalget på tirsdag og i bystyret 16. desember.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter