Nyheter

Dropper syke bananer

Norfund investerte 112 millioner kroner i bananproduksjon i Mosambik. Nå selger de seg ut.

I 2008 gikk Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland (Norfund) inn i Matanuska, Mosambiks største bananplantasje.

Matanuska sysselsetter hele 2.600 mennesker. I full drift skal plantasjen eksportere mer enn 150 containere med bananer i uken til markeder i Midt-Østen, Asia og Europa. Norfunds egne ord var at dette vil «bringe verdifulle eksportinntekter til Mosambik». Norfunds investering innebar egenkapital, lån og garantier; rundt 112 millioner kroner.

LES OGSÅ: Terroren splitter dem, klimaet før dem sammen

Syk frukt

Men så, i 2013, ble Matanuska hjemsøkt av det som er alle bananprodusenters mareritt; sykdom.

Norfund sendte ut en pressemelding der man sa det er «identifisert en asiatisk variant av Panamasyke ved bananplantasjen Matanuska i Mosambik, som vi har investert i. Varianten av sykdommen er krevende å bekjempe».

To år senere er det norske bananeventyret i Mosambik over. Utenriksminister Børge Brende (H), som eier Norfund, forklarer at eierne av Matanuska har vært uenige om strategien:

– Norfund har ment at det vil være minst risikabelt å utfase bananproduksjonen og gå over til nye produkter. Rift Vally (RVH) ønsker imidlertid å introdusere en resistent banantype. Fordi plantasjen trenger en entydig og klar strategi i denne vanskelige perioden, har Norfund besluttet å selge seg ut av prosjektet og å la majoritetseier fortsette driften av selskapet, skriver han i et svar til Stortinget.

Brende opplyser at Norfund har informert Utenriksdepartementet om at de har gått grundig gjennom Matanuska-prosjektet, og at «alle alternativer for videre drift er nøye vurdert og drøftet med majoritetseier, Rift Vally (RVH)».

LES OGSÅ: Venstre:– Det er Frps flyavgift

Sprer seg

Det er Venstre-leder Trine Skei Grande som har rettet søkelyset mot den norske bananinvesteringen i Mosambik. I et skriftlig spørsmål til utenriksministeren skriver hun at banansykdommen som startet ved Matanuska-plantasjen «kan nå være i ferd med å true hele Mosambiks bananproduksjon for lang tid framover».

– Man frykter at kostnaden for Mosambik, som følge av denne banansykdommen, vil langt overstige verdien av Norfunds investeringer i landet. Det er derfor svært viktig å få gjennomført vellykkede tiltak for å stoppe spredningen av denne banansykdommen nå, mener Skei Grande.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Bli oppdatert

Høsten 2013, da de syke bananene ble oppdaget i Matanuska, sa Norfund at «alle tiltak settes inn for å eliminere smitten og å hindre spredning til resten av plantasjen og til omgivelsene.

To år senere sier Norfunds eier, Utenriksdepartementet, at Matanuskas eiere og ledelse har gjennomført en rekke tiltak for å forhindre videre spredning av sykdommen. Børge Brende har bedt Norfund om «å bli holdt løpende orientert om utviklingen» – selv om Norfund selger seg ut.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter