Nyheter

Roser biskopenes homofili-vedtak – refses av sine egne

Indremisjonshøvdingen Karl Johan Hallaråker mener Bispemøtet «har handlet klokt og ansvarlig» i homofilistriden. Hans etterfølger som generalsekretær er svært overrasket.

Bilde 1 av 3

Mens organisasjonsledere flest uttrykker sterk skepsis og kritikk av Bispemøtets forslag til løsning av saken om adgang til kirkelig vigsel for likekjønnede par, gir Hallaråker stor honnør til biskopene for deres «kloke råd» i «en ytterst krevende situasjon».

Et samlet bispemøte i Den norske kirke vedtok før helgen å foreslå at Kirkemøtet i april 2016 vedtar å utarbeide «liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått ­likekjønnet ekteskap». Bakgrunnen er at resultatet av høstens kirkevalg er at det i Kirkemøtet nå er et klart flertall som ønsker at Den norske kirke skal si ja til at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken.

Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF) sier han har samtalt med ledere i organisasjonen om situasjonen etter kirkevalget og Bispemøtets vedtak før helgen:

LES MER: Stålsett jubler for Bispemøtet

– Ingen er enige med Hallaråker

– Noen av signalene som er gitt er mer radikale enn andre, men felles for dem alle er at absolutt ingen går i retning av det Hallaråker her har gitt uttrykk for. Jeg har ikke snakket med noen som mener at Bispemøtet har kommet fram til en klok uttalelse i denne saken, sier Furnes til Vårt Land.

Han overtok i 2009 som generalsekretær i ImF, etter nettopp Hallaråker.

Også generalsekretær Øyvind Åsland i Misjonssambandet og Rolf Kjøde, tidligere generalsekretær i Normisjon og nå styreleder i Evangelisk luthersk nettverk, synes Hallaråkers vurderinger er oppsiktsvekkende.

– Dette er et rimelig annerledes signal enn det andre av oss har sendt ut. Jeg er ganske overrasket over at han gir en så tydelig tilslutning til biskopenes taktikk, bemerker Kjøde overfor Vårt Land.

Karl Johan Hallaråker vet inderlig godt at han med sine uttalelser er på kollisjonskurs med andre teologisk konservative kristenledere:

LES MER: Håper på ro etter 20 års strid

Hallaråker vil ikke være feig

– Det hadde helt sikkert vært enklest for meg å tie, men det er feigt. Jeg ville ha krenket min egen integritet om jeg tiet om overbevisningen og ikke offentlig støttet biskopene i deres vanskelige vurdering, fremholder han.

– Jeg vil minne de som kritiserer biskopene om at det ikke er det samme å styre ensartede organisasjoner eller forsamlinger, som å styre en stor folkekirke, sier Hallaråker.

Biskop Stein Reinertsen, som er en av de seks biskopene som prinsipielt mener­ at ekteskapet er en ordning mellom én kvinne og én mann, sa til Vårt Land fredag at han har stemt for vedtaket ut fra «en realitetsorientering».

– Jeg tar til etterretning at Kirkemøtet nå har fått en sammensetning som innebærer at det er et nytt flertall. Hvis Kirke­møtet gjør et vedtak langs de linjer som Bispemøtet nå har anbefalt, kan jeg med integriteten i behold fortsatt stå i kirken og arbeide der med glede. Det håper jeg mange andre også vil gjøre, sa Reinertsen.

LES MER: – Biskopene vil åpenbart avslutte striden som har overskygget mye annet i kirken, skriver Helge Simonnes

Kjøde: – En smertefull dag

Rolf Kjøde uttalte etter Bispemøtets pressekonferanse fredag at dette var en smertefull dag for alle som står for den klassiske lære om ekteskapet i Den norske kirke.

– Biskopene som står for en klassisk kristen forståelse av ekteskapet er blitt med i et taktisk spill som svekker deres videre åndelige lederskap. Det er en lang vei fra 1997 da samtlige biskoper var enige om at likekjønnede ekteskap var «kirkesplittende vranglære», sier Rolf Kjøde.

Både Kjøde og Øyvind Åsland i NLM peker på Bispemøte-uttalelsens premiss om at uenighet om likekjønnede ekteskap ikke er kirkesplittende, som særlig problematisk.

– Jeg vil utfordre Hallaråker på om han virkelig kan være enig i at dette spørsmålet ikke er av kirkesplittende art, repliserer Kjøde.

LES KJØDES INNLEGG PÅ VERDIDEBATT: «Splittar den nye ekteskapslære, Hallaråker?»

Generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) «skjønner at det er annerledes å styre en folkekirke enn en mer ensartet organisasjon»:

– Jeg forstår at biskopene som står for det klassiske ekteskapssyn har vært i en vanskelig situasjon. Men jeg mener disse biskopene nå har undergravet alvoret i situasjonen som kirken står i. Og jeg synes det er underlig at Hallaråker så helhjertet kan støtte det biskopene nå har gjort, sier Åsland.

LES MER: Menigheter får ikke si nei

– Selvoppfyllende profetier

– Skal jeg gi dagens organisasjonsledere råd, ville jeg ønske at de ikke bare fokuserer på det negative, og slik bidrar til negative selvoppfyllende profetier. Jeg ønsker å vektlegge de positive sider ved Bispemøtets forslag, momenter som er med på å verne klassisk teologi og ekteskapsforståelse i Den norske kirke, sier Halleråker til Vårt Land.

I et debattinnlegg i Vårt Land tirsdag 3. november peker den mangeårige generalsekretæren i Indremisjonsforbundet, tidligere kjent som Vestlandske Indremisjon, blant annet på følgende:

• Ut ifra situasjonen som har oppstått etter kirkevalget, har jeg stor forståelse for løsningen Bispemøtet har samlet seg om.

• Vi får to ulike liturgier, respekt for overbevisningen til prester og andre kirkelig tilsette som ikke vil medvirke ved vigsel av likekjønnede.

• Det hadde ikke blitt en bedre løsning for folkekirkens fremtid om de konservative biskopene hadde brutt og overlatt til de andre å styre hele regien alene.

– Hadde ment det samme som general

Karl Johan Hallaråker sier at han selv har den samme teologiske grunnholdning som Rolf Kjøde.

– Jeg har et markant lavkirkelig utgangspunkt, men jeg har aldri tenkt at jeg kunne gjøre folkekirken til en indremisjonsorganisasjon eller misjonsforsamling, bemerker han.

– Hadde du ment det samme som du nå sier om Bispemøtets liturgivedtak hvis du fortsatt var generalsekretær i Indremisjonsforbundet?

– Ja. Disse vurderingene er ikke nye for meg, sier Hallaråker, som er ordinert prest i Den norske kirke og mangeårig indremisjonsleder.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter