Nyheter

Widvey trosser livssyns-Norge

Kulturdepartementet taler et samlet tros- og livssyns-Norge midt imot. Det kan det bli rettssak av.

Regjeringen bestemte sist fredag å fremme et omstridt lovforslag for Stortinget, til tross for at samtlige høringsinstanser har protestert.

Det departementet ønsker, er å innføre et unntak fra den generelle regelen om at alle tros- og livssynssamfunn skal få like mye penger per hode som Den norske kirke får.

Dette er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven, mener flere:

– Tros- og livssynsorganisasjonene må vurdere rettssak hvis dette blir vedtatt, sier Bente Sandvig i Human-Etisk Forbund til fritanke.no.

Departementet vil ha unntak

Det departementet ønsker, er å innføre et unntak fra den generelle regelen om at alle tros- og livssynssamfunn skal få like mye penger per hode som Den norske kirke får.

Den konkrete bakgrunnen er opphevelsen av boplikt for prester i Den norske kirke, og kompensasjonen som er fremforhandlet: Om lag 50.000 kroner i lønnsøkning for alle folkekirkeprestene. Dette tilsvarer til sammen cirka 70 millioner kroner i årlige utgifter for staten.

Det er dette beløpet staten nå ønsker å holde utenfor beregningsgrunnlaget til de andre tros- og livssynssamfunnene.

– I strid med likestillingsprinsipp.

Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd (NKR), sa til Vårt Land i august at forslaget er i strid med Grunnlovens likebehandlingsprinsipp.

Siden har hele bredden av norske tros- og livssynsaktører argumentert mot Kulturdepartementet. I september avviste også Kirkerådet i Den norske kirke forslaget om lovendring for å unngå at økte bevilgninger til Den norske kirke skal utløse midler til andre tros- og livssynssamfunn.

– Utgangspunktet for vår uttalelse må være solidaritet med andre tros- og livssynssamfunn, sa Kirkerådets nestleder, Kristin Gunleiksrud Raaum, til Vårt Land i september.

Nå avgjør Stortinget

Til tross for de entydige tilbakemeldingene, har departementet bestemt seg for å stå fast på sitt forslag. Nå det Stortinget som skal avgjøre saken.

Departementet begrunner forslaget sitt med at budsjettvirkningen er nøytral for Den norske kirke. Det prestene og folkekirken tidligere har fått som en slags «naturalytelse», er nå omgjort til direkte bevilgning. Derfor er det urimelig at tros- og livssynssamfunnene skal få den kompensasjonen som dagens lov sikrer dem, mener departementet. Derfor ønsker de å legge inn en unntaksbestemmelse.

Departementet er uenig i høringsinstansenes påstander om at forslaget er i strid med prinsippet om likebehandling. De viser til en vurdering de har bestilt av Lovavdelingen i Justisdepartementet, som gjengis i lovforslaget. Her konkluderer Lovavdelingen med at forslaget verken er i strid med Norges menneskerettighetsforpliktelser eller Grunnlovens paragraf 16.

I Kulturdepartementets høringsbrev om denne saken var det lagt inn en formulering om at unntaket også skulle gjelde «i lignende tilfeller», og ikke bare dette som handler om prestelønn.

Ikke lenger generelt unntaksforslag

Dette generelle unntaket er nå fjernet, konstaterer fritanke.no. Lovendringsforslaget gjelder bare lønnsøkningen som prester får fordi de ikke lenger har «boplikt».

Fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig, synes det hele minner om et dårlig forsøk fra staten på å spare penger. Hun er glad for at departementet har fjernet utvidelsen av unntaksbestemmelsen til å gjelde også «i lignende tilfeller», men er redd det vil føre til en lang rekke lovendringsforslag fra departementet av denne typen.

– Det kan komme mange lignende saker. Den norske kirke har i alle år for eksempel fått gratis pensjonsytelser fra staten. Når de nå skal bli fristilt, må de begynne å betale pensjonene selv. Dette må de får en ekstrabevilgning for. Bare dette utgjør ca. 160 millioner ekstra i året, en sum jeg antar staten også har lyst til å unnta fra beregningsgrunnlaget, sier Sandvig til fritanke.no.

– Burde ha trukket forslaget

Hun mener at departementet burde ha trukket forslaget etter at det fikk så massiv kritikk i høringsrunden.

– Men jeg har ikke noe tro på at dette blir vedtatt. Dette forslaget bør være fullstendig uspiselig for KrF og Venstre. Jeg tror heller ikke Ap eller noen av de andre opposisjonspartiene kommer til å stemme for dette, sier Sandvig.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter