Nyheter

Låser inn fanger under gudstjenester

De som ikke deltar blir låst inn på cellene og mister fellestid.

Innsatte i Trondheim fengsel har klaget institusjonen inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for brudd på diskrimineringsloven.

Fanger er frustrerte over det de mener er grov forskjellsbehandling:

• De som ikke ønsker å delta på den timeslange gudstjenesten søndag formiddag eller på den like lange samlingen med Frelsesarmeen på søndag ettermiddag, blir låst inne på cellene sine, såkalt full nedlåsning – selv om det er fellestid i fengselet; man får gå fritt i gitte områder.

• Når fengselet arrangerer katolsk messe eller muslimsk fredagsbønn, blir disse arrangementene alltid lagt utenom fellestidene.

Lovlig

Nå vil de innsatte at LDO skal vurdere lovligheten av praksisen:

«(...) ønskes det å få avklart lovligheten med fratakelse av fellestid for personer som har annet livssyn kristen tro», skriver Kontaktutvalget ved Trondheim fengsel i et brev til ombudet.

LES OGSÅ: Vil stenge «Norges mest åpne fengsel»

Innlåsing blir brukt når det er over 30 deltakere på gudstjenestene og de andre søndagssamlingene.

Fellesstraff

Fangenes tillitsvalgte i Trondheim fengsel mener praksisen med å låse ned hele fengselet er en fellesstraff «av innsatte som ikke ønsker å delta på kristelige tilstelninger».

– Per dags dato er det mindre enn 50 prosent av de innsatte som deltar på disse aktivitetene og majoriteten blir derfor innlåst. Etnisiteten ved fengsler i Norge har generelt forandret seg over en årrekke. Dette innebærer blant annet at annet livssyn en kristendom blir representert i større grad enn tidligere (...), skriver Kontaktutvalget (KU) i klagebrevet.

Rapport

De innsatte mener å finne støtte i en besøksrapport Sivilombudsmannen (SOM) har forfattet etter et besøk i Ringerike fengsel tidligere i år:

«Fengselet bør unngå å diskriminere innsatte på grunnlag av livssyn, ved at de som ikke deltar i gudstjenesten får mindre tid i fellesskap», skriver SOM.

LES OGSÅ: – Vil ikke nedprioritere åpen soning

Mens fangene venter på LDOs avgjørelse i saken, er de selv ikke i tvil om lovligheten:

«(...) fra KU sin side fremstår denne behandlingen som et klart lovbrudd på diskrimineringsloven § 6. Det ønskes derfor fra KU side at Likestillings- og diskrimineringsombudet ser på overnevnte sak og tar en avgjørelse på om Trondheim fengsel bryter loven.»

Fortsetter

I et svarbrev til LDO gjør ledelsen i Trondheim fengsel det klart at det ikke kommer endringer:

– Frekvensen av denne type nedlåsning er ikke høy, og praksisen vil fortsette, skriver fengselsleder Egil Gabrielsen.

Han begrunner svaret med to hensyn. På den ene siden skal innsatte «så langt det er mulig ha adgang til fellesskap». Men på den andre siden skal kriminalomsorgen «gi innsatte mulighet til å utøve religion og livssyn».

LES OGSÅ: Morten må sone i Nederland – tvinges bort fra familien

Hovedargumentet for praksisen er likevel bemanningen i fengselet: «Nedlåsning ved større arrangementer er ikke til å unngå, sett hen til den normalbemanning fengslet har.»

Sikkerhet

Når LDO i et brev til Trondheim fengsel spør om hvilken bemanning fengselsleder Gabrielsen trenger for å avslutte innlåsingspraksisen, er svaret at man «ønsker ikke å tallfeste vår bemanning, eller bemanningsbehov, i korrespondanse med KU som kopiadressat».

– Man kan ikke ha fellesskap i avdelingene, når hovedparten av sikkerhetsstyrken er bundet opp i et større arrangement. Skjer det da hendelser i fellesskapet, er det ingen til å bistå, utdyper Gabrielsen, og legger til at «innsattes fellestid kan ikke flyttes».

Prøvesak

Nå har LDO løftet innlåsingspraksisen i Trondheim opp på et nasjonalt nivå. Ombudet ber Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om en kartlegging – gjør andre fengsler som Trondheim? Ombudet ber også KDI komme med sitt syn på praksisen.

– Når dette er levert, kan ombudet vurdere om praksisen i Trondheim fengsel er i strid med diskrimineringsloven, sier fagdirektør May Schwartz i LDO til Vårt Land.

– Blir dette en prøvesak?

– Ja, det kan du si.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter