Nyheter

Advarer mot økt «kristensionisme»

Oslos biskop Ole-Christian Kvarme åpnet bispemøtet med å refse «kristensionisters» arroganse overfor det palestinske folk.

Den norske kirkes tolv biskoper innledet i mandag bispemøtet i Oslo domkirke. Biskop Ole-Christian Kvarme startet møtet med et foredrag om «Israel, folkene og Bibelens løfter». Kvarme har tidligere vært misjonær i Israel, og kjenner forholdene i Midtøsten godt. I siste delen av foredraget advarte han mot den økte «kristensionismen» han har observert de siste førti årene.

LES OGSÅ: Jerusalem har blitt Israels problemby

– Konflikten forsterkes

Etter å ha snakket om konsekvensene av den kristne antisemittismes holdning til jødene som et «ikke-folk» gikk han innpå den holdning enkelte har til Israel og jødene.

– Det finnes også en annen type kristelig arroganse med motsatt fortegn, og som særlig rammer det palestinske folk. I de siste førti år har det vokst frem typer av «kristensionisme» som vektlegger staten Israels særskilte rolle i et frelseshistorisk perspektiv. Her leses Bibelens løfter med et slikt fokus på staten Israel at hensynet til andre folk må vike, at konflikten forsterkes og øker lidelsen i den palestinske befolkning, sier Kvarme og legger til:

– Denne arrogansen bryter ikke bare med det nye testamentet; men med grunnleggende elementer i gamle testamentet og i Bibelens frelseshistorie og skapertro.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Videre snakket Oslos biskop om palestinernes situasjon i Midtøsten.

– Det kan for mange virke overflødig å understreke den palestinske befolknings hjemstavnsrett i landet. Men med tanke på den aktuelle situasjon og jødiske bosettinger på palestinsk jord er det stadig nødvendig. Nevnte Uriel Simon refererte også til Abraham-historien, at landløftet ikke gir rett til å overkjøre dem som bor i landet og har bodd der i generasjoner. Gjennom århundrene har palestinske kristne ivaretatt stedene der Jesu vandret. Palestinske muslimer har også sin historie i landet og har ivaretatt bibelske steder knyttet til for eksempel Samuel, og de oppsøker steder i Jesu liv, sier Oslo-biskopen.

Bønn for dialogen

Mot slutten av foredraget i domkirkens krypt oppfordret Kvarme til bønn for situasjonen i Midtøsten.

– Vi må be for dialogen mellom jøder, kristne og muslimer og for alle som bygger bro. I solidaritet med våre kristne søsken må vi be for de palestinske kirkene og de messianske jødene og stå sammen med dem i deres tjeneste med evangeliet blant israelere og palestinere.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter