Nyheter

Inntektene til katolikkene vokser

I fjor hadde Oslo katolske bispedømme en bokført inntekt på 134 millioner kroner. Mesteparten er offentlig tilskudd.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter