Nyheter

Katolsk menighet herjes av konflikt

Polsk kapellan i Stavanger er anmeldt av menigheten for underslag og tollunndragelse. Kapellanen hevder påstandene er oppspinn.

Denne uken gjennomfører Oslo katolske bispedømme en ­ekstraordinær visitas i St. Svithun ­katolske menighet i Stavanger.

Bakgrunnen er ifølge biskop Bernt Eidsvig blant annet en konflikt mellom sokneprest Sigurd Markussen og en polsk kapellan.

I vår anmeldte menigheten, via sin advokat, kapellanen for ­underslag av menighetens penger. Påstanden er blant annet at han skal ha tatt imot gaver for å gjennomføre kirkelige handlinger.

«Underklasse»

Forholdet mellom deler av det polske miljøet og det norske har vært betent en god stund. I en NRK-artikkel i fjor sommer, advarte daværende sokneprest i St. Svithun, Reidar Voith, mot at Norge var i ferd med å få en ny, arbeidende underklasse av polakker og litauere – personer som ikke kan norsk og som lever utenfor samfunnet.

Enkelte polakker tolket uttalelsen som om Voith mente polakkene tilhørte en underklasse.

LES OGSÅ: Avviser anklager­ – ønsker å ­forklare seg

I vår ble Reidar Voith sykmeldt og Sigurd Markussen tok over sokne­prestembetet. Da Markussen ble gjort kjent med informasjonen som førte til at kapellanen ble anmeldt, nektet han kapellanen å virke i menigheten. ­

Under en messe i april, annonserte han for menigheten at kapellanen ikke skulle ha noe pastoralt ­arbeid i menigheten og at han forbød ham å komme til kirken.

– Respektløst

Kunngjøringen ble av den polske gruppen tolket som en respektløs og krenkende­ handling overfor kapellanen spesielt og det polske miljøet generelt.

– Jeg er ansvarlig for menighetens drift og har ansvar for de troende. Det eneste jeg ba om var at han ikke fikk lov til å ha noe ansvar i kirken inntil biskopen bestemte noe annet. Vår ­advokat var klar på at kapellanen ikke kunne ha tilgang på penger. Kunngjøringen ble gjort med bakgrunn i det vi visste da. Siden har situasjonen forverret seg, sier sokneprest Sigurd Markussen til Vårt Land.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Lydopptak av kunngjøringen er lagt ut på Youtube av polakker. Videoen har tittelen «Polakker i Norge behandles som underklasse».

Må undersøke

Biskop Bernt Eidsvig «gjeninnsatte» kapellanen kort tid etter. Ifølge ­biskopen kan ikke soknepresten frata ­kapellanen rettighetene som prest.

– I Den katolske kirke er suspensjon en straff. Så lenge ­kapellanen selv ikke ønsker å flyttes eller tas ut av tjeneste kreves det en prosess for å avgjøre om vedkommende kan suspenderes, sier Eidsvig til Vårt Land.

Denne ukens visitas er en del av denne prosessen.

Markussen har flere ganger siden i vår bedt Eidsvig om at kapellanen fjernes mens etterforskningen pågår. I et brev til biskop Eidsvig, som også er lagt ut på menighetens hjemmeside, ber også menighetsrådet om at kapellanen permitteres.

– Vi har via vår advokat ­levert en god del bevis som vi har bedt politiet om å vurdere. Når politiet konkluderer med at det er mistanke om grov korrupsjon, ­anmodet jeg biskopen om å permittere kapellanen, sier Markussen.

I brevet fra menighetsrådet står det at permisjon er nødvendig «ikke minst fordi det ene forholdet som er under ­etterforskning, går direkte på prestens opptreden overfor en del av menighetens medlemmer og hans forvaltning av sin stilling som kapellan.»

– Ta ansvar

Svaret fra biskopen er at en etterforskning ikke beviser skyld, og dermed kan man ikke permittere en ansatt.

– Det argumenteres med at en permisjon er det samme som å innrømme skyld. Det er den samme forklaringen som blir brukt om hans egen status. Jeg er dypt uenig i et slikt syn. Det handler om å ta ansvar. Mange­ spekulerer­ i om biskopens manglende vilje til å permittere ­kapellanen skyldes at han er i en liknende situasjon, men jeg vil ikke konkludere med det, sier sokneprest Markussen.

Dersom jeg suspenderer en prest er det en straff, og straff har alltid med skyld å gjøre.

– Biskop Bernt Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner i medlemsregisterssaken.

– Ikke personkonflikt

Markussen reagerer på at noen forsøker å gjøre saken til en personkonflikt mellom kapellanen og ham selv.

– Jeg har ingen samarbeidsproblemer med kapellanen. Dette handler om mistanke om kriminelle handlinger, sier han.

Ifølge sokneprest Markussen har politiet i Stavanger avhørt personer i saken. Det vil ikke ­politiet bekrefte. De vil heller ikke si noe om hvor saken står.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse av en ansatt i St. Svithun menighet. Utover det kan vi ikke gi noen kommentar, sier Sturle Smith ved økonomiavsnittet i Stavanger ­politidistrikt.

– Ikke dømt

– Skyldes din manglende vilje til å ta kapellanen ut av tjeneste, at du selv er bedragerisiktet, biskop Eidsvig?

– Det er ikke riktig. Min situasjon påvirker ikke min beslutning. Jeg tar stilling i denne ­typen konflikter når de er ferdig behandlet av kirkejurister. Derfor kan jeg ikke gå inn tidligere, sier han.

– Hvorfor vil du ikke ta presten ut av tjeneste?

– Det er ikke fare for bevisforspillelse her, en etterforskning er ikke en dom, og det kan være misforståelser som ligger til grunn i saken. Dersom jeg suspenderer en prest er det en straff, og straff har alltid med skyld å gjøre, sier han.

– Hva håper du å få ut av ­visitasen?

– Jeg ønsker en klargjøring om det foreligger skyld i de anklager som er fremmet. Hvis det ikke foreligger skyld er det fint om alle får vite det også, sier han.

Det er kirkerettsekspert Torbjørn Olsen som skal stå for visitasen i Stavanger.

Vårt Land har vært i kontakt med ordstyrer i menighetsrådet i St. Svithun, Hans Kristian Jakobsen. Han beklager at bispedømmet ikke tidligere har tatt tak i denne saken og ser fram til at visitasen kan løse konfliktene i menigheten.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter