Nyheter

Spenning rundt nye tall for bosettingsbehov

Denne uken kommer nye tall på hvor mange flyktninger norske kommuner antas å måtte bosette fram mot 2020. Da kan augustanslaget på 50.000 over fire år bli oppjustert.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter