Nyheter

Dropper statsstøtte til livssynsnøytrale seremonilokaler

Regjeringen slår fast at tros- og livssynssamfunnene selv må betale for seremonilokaler. Human-Etisk forbund opplever det som et nederlag.

Bilde 1 av 2

– Tros- og livssynssamfunnene står selv ansvarlig for å etablere sine egne seremonilokaler, skriver statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag i en e-post til fritanke.no.

Skrinlegger utredningene

Det har lenge vært diskutert hvem som bør ha ansvaret for å tilby livssynsnøytrale seremonirom. Et av punktene i stortingsforliket om staten og Den norske kirke fra 2008, var at det skulle utredes lovfeste kommunene som ansvarlige for å etablere livssynsnøytrale seremonirom til bruk ved gravferd og bryllup.

Den rødgrønne regjeringen startet aldri disse utredningene. Dagens Høyre/Frp-regjering videreførte en prøveordning med en pott på 10 millioner kroner til livssynsåpne rom. Kommuner i enkelte prøvefylker kunne søke støtte fra denne. Vårt Land avdekket i fjor at ordningen ble svært lite brukt.

LES MER: Unge i Oslo blir stadig mer skeptiske til synlig religion

Sittende regjering har gått gjennom erfaringer med prøveordningene, og på bakgrunn av dette nå bestemt at kommunene ikke skal ha ansvaret for å stille med livssynsnøytrale seremonirom. Videre utredninger er også skrinlagt, ifølge Kulturdepartementet, som viser til at kirkeforliket gjaldt fra 2009 til 2013 og derfor ikke er bindende lenger.

Fattigere enn kirken

Human-Etisk forbund fortviler og ber umiddelbart departementet om å vurdere saken på ny.

– De bør gjøre potten større, samt følge opp intensjonen fra statskirkeforliket om å lovfeste en kommunal plikt til å tilby verdige seremonirom som alle kan bruke, sier Lene Mürer, seremonileder i Human-Etisk forbund, til fritanke.no.

De mener det er urettferdig å bli stilt krav til å etablere bygg selv på linje med Den norske kirke. Kulturdepartementet peker på at kommunens utgifter av kirkebygg inngår i beregningsgrunnlaget for tilskuddene til andre tros- og livsynssamfunn. Det argumentet kjøper ikke Human-Etisk forbund.

– Det er bare tull. Vi blir kompensert ut fra hva det koster å vedlikeholde nyere, ikke verneverdige kirker, samt når det bygges nye kirker. Det har aldri blitt kompensert for alle eksisterende kirkebygg. De representerer en enorm kapital som forvaltes av Den norske kirke, uten at vi andre har fått noe, sier Mürer til fritanke.no.

LES MER: Krever temposkifte om livssynsrom

– Overser mangfoldet

Mürer mener regjeringen ikke kan ha tatt høyde for at nøytrale seremonirom er et tilbud til befolkningen, ikke bare deres medlemmer.

– Livssynsnøytrale seremonirom er ment som et tilbud til de etterlatte – befolkningen – når de har behov for å gravlegge sine døde, sier seremonisjefen til fritanke.no.

Hun peker på at 13 prosent ikke er medlemmer noen steder, og beskylder regjeringen for å overse dem.

– Hvor mener Borgundvaag at disse skal ha gravferdene sine, hvis ansvaret overlates til tros- og livsynssamfunnene? De er jo ikke medlem hos noen av dem, sier seremonisjefen til fritanke.no.

LES MER: Norges første ­kulturhus med innebygd kirke

– Ønsker livssynsfleksible lokaler

Human-Etisk forbund tror ikke de klarer å bygge nok nøytrale seremonilokaler i forhold til behovet.

– Det er da også uhensiktsmessig og praktisk umulig. I tillegg er det ressurssløsing og lite miljøvennlig. Det er jo nettopp derfor forslaget om livssynsfleksible seremonirom har kommet opp, sier Mürer til fritanke.no.

LES MER: Nei til å bygge kirker livssynsnøytrale

Synes avgjørelsen er merkelig

KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, er forbauset over bestemmelsen til Kulturdepartementet.

– Vi er overrasket at departementet nå kommer med helt nye signalene. Vi ønsker en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk i tråd i kirkeforliket, og stiller oss undrende til at det virker som om de går vekk fra deler av dette, skriver forvaltningsdirektør Øystein Dahle i en e-post til Vårt Land.

KA har vært positive til forslaget om å gjøre kommunen ansvarlig for seremonilokaler.

– Vi har støttet at staten som en del av en aktiv støttende tros- og livssynspolitikk også bidrar til at det legges til rette for verdige seremonilokaler for de som ikke føler seg hjemme i kirkebygg, tilføyer Dahle.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter