Nyheter

Dropper statsstøtte til livssynsnøytrale seremonilokaler

Regjeringen slår fast at tros- og livssynssamfunnene selv må betale for seremonilokaler. Human-Etisk forbund opplever det som et nederlag.

1 av 2
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter