Nyheter

Tromsø-katolikkene betaler tilbake medlemsstøtte

Godtar kravet om å betale tilbake 5 millioner kroner i offentlig støtte for medlemmer som ikke selv meldte seg inn.

– Vi kommer ikke til å anke. Vi vil betale, sier økonom i Tromsø stift, Den katolske kirke i Nord-Norge, Ulrik Sverdrup-Thygeson.

I forrige uke vedtok Fylkesmannen i Troms å kreve tilbakebetalt 2,5 millioner kroner som Tromsø stift har fått i statsstøtte for medlemmer som ikke meldte seg inn selv. Selv om Tromsø stift er et eget bispedømme og registrert som et eget trossamfunn, har medlemsregisteret vært drevet av Oslo katolske bispedømme (OKB). Dermed har også Tromsø stift blitt rammet av medlemsrotet i Den katolske kirke.

OPPDATERING FEBRUAR 2016: Kulturdepartementet har konkludert: Oslo katolske bispedømme har brutt loven

Ansatte i OKB meldte inn tusenvis av personer basert på nasjonalitet fra land som hovedsaklig er katolske. Navnene fant de i telefonkatalogen, og personene ble aldri spurt. – Ulovlig, mener myndighetene og krever tilbakebetaling av den offentlige støtten.

Kom med tilbud

I motsetning til OKB har Tromsø stift ønsket å betale tilbake statsstøtten de har fått for disse medlemmene. I mai sendte de brev til Fylkesmannen i Troms og tilbød seg å betale tilbake om lag 2,3 millioner kroner.

Fylkesmannen har nå regnet ut at Tromsø stift har fått uberettiget støtte for 2.662 personer – til sammen 2.583.798 kroner – og krever pengene tilbakebetalt – et krav Tromsø stift nå vil innfri.

– Hvorfor har dere kommet til en annen konklusjon enn OKB?

– Vi aksepterer det offentliges forståelse av regelverket. Vi mener at en som er døpt katolsk i Polen også er katolikk i Norge, men skjønner at offentlige myndigheter ikke vil stille seg i en situasjon der de må vurdere en innmelding gjort i utlandet, sier Sverdrup-Thygeson.

LES OGSÅ: Biskoper advart om mulige lovbrudd

– Ikke etisk holdbar metode

– Hva tenker du om at man registrerte personer som ikke ble spurt?

– Vi har vært nokså klare på at den fremgangsmåten ikke er etisk holdbar, sier han.

I tillegg til de 2,5 millionene i statsstøtte, vil også Troms stift betale tilbake støtte de har fått for mye fra kommunene, om lag 2,5 millioner det også. De vil nå ta kontakt med rådmannsutvalgene i de tre nordligste fylkene for å finne ut av hvordan det skal organiseres.

Ingen må gå

Tilbakebetalingen vil ikke få konsekvenser for driften av det nordligste bispedømmet.

– Vi vil gå med underskudd i år, men ingen ansatte eller prester må gå,

Da medlemsrotsaken ble kjent i fjor høst, ble OKB pålagt å rydde opp i medlemsregisteret. Til sammen kontaktet de 79.000 personer for å få klarlagt om de ønsket å stå som medlem i ett av de katolske trossamfunnene i Norge.

Siden det ikke gis støtte for personer som i opprydningsaksjonen ble bekreftet etter 1. januar i år, får Den katolske kirke støtte for betydelige færre medlemmer i år enn i fjor. Men neste år vil Troms stift også få støtte for de nesten 2.000 personene som ble bekreftet i løpet av 2015.

LES OGSÅ: Oslo katolske bispedømme vil ikke betale tilbake statsstøtte

Siktet for bedrageri

Oslo katolske bispedømme har ikke akseptert tilbakebetalingskravet fra staten på 40 millioner kroner, og har anket saken til Kulturdepartementet. Bispedømmet, biskop Bernt Eidsvig og økonomisjefen er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner.

LES OGSÅ: Håper de er ferdig med katolikk-etterforskning til jul

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter