Nyheter

– Kunne fått 150 millioner mer

Oslo katolske bispedømme vil ikke betale tilbake statsstøtte for personer som ikke er bekreftede katolikker.

Mandag sendte Oslo katolske bispedømme (OKB) sin klage på tilbakebetalingskravet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA). Fylkesmannen krever at OKB returnerer 40 millioner kroner de har fått i statsstøtte for personer som ble lagt til det katolske medlemsregisteret uten at de ble spurt om de var katolikker.

– I den nye klagen viser vi til forarbeidet til trossamfunnsloven, intensjonen bak den og praktisk bruk av loven gjennom årene. Her vises det tydelig til hvorfor Oslo katolske bispedømme ikke har gjort noe ulovlig, skriver fungerende administrasjonsleder i OKB, Lisa Wade, i en pressemelding.

LES MER: Håper de er ferdig med katolikk-etterforskning til jul

– Bosted ikke relevant

I klagen, som er sendt fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, står OKB på sitt. De mener at en katolikk er katolikk, uansett hvor vedkommende bor. Dermed oppfyller katolikker som flytter til Norge kravene til å søkes offentlige tilskudd for.

– Ved flytting til Oslo katolske bispedømme har det forekommet en lokal innregistrering, og ikke en ny innmelding slik Fylkesmannen hevder er et krav, skriver Wade.

Bispedømmets hovedkonklusjon er at de aller fleste som fylkesmannen krever tilbakebetalt støtte for, formelt og reelt sett var medlemmer i OKB.

LES KOMMENTAR: Bedragersk eller klønete, Valgerd?

Telefonkatalogen

I fjor høst avslørte Dagbladet at ansatte i bispedømmet siden 2011 har søkt opp personer med for eksempel spanske og polske navn i telefonkatalogen og så søkt offentlig støtte for disse. Personene ble ikke kontaktet for å verifisere om de faktisk tilhørte Den katolske kirke.

At «telefonkatalog-medlemmene» ikke ble kontaktet for å kontrollere om de var katolikker, kaller OKB i klagen en «saksbehandlingsfeil som er uten betydning for resultatet», siden de fleste likevel er katolikker.

Fylkesmannen påla i november i fjor bispedømmet å rydde opp. I opprydningsarbeidet tok OKB kontakt med 65.000 personer som var lagt til i registeret mellom 2011 og 2014.

5.288 personer sa nei til å stå i registeret. Disse tilbyr OKB å betale tilbake støtte for.

– Sannsynligvis medlemmer

Men de personene OKB ikke har fått tak i og dermed bekreftelse fra, vil de ikke uten videre tilbakebetale støtten for. Dette gjelder over 17.000 personer.

Bispedømmet henviser til at i alminnelig forvaltningsrett må det mest sannsynlige faktum må legges til grunn. OKB mener at de aller fleste i gruppen «uavklarte» var «reelle medlemmer som oppfylte alle de materielle kravene for medlemskap».

Ifølge OKBs egne tall bekrefter om lag 85 prosent av de bispedømme får tak i, sitt medlemskap. Bispedømmet mener denne fordelingen også er tenkelig blant de 17.000 de ikke har fått tak i, men tilbyr fylkesmannen å legge inn en sikkerhetsmargin, slik at «det utvilsomt ikke gis/beholdes tilskudd for flere medlemmer enn OKB faktisk hadde blant denne gruppen».

OKB foreslår selv at de skal beholde 80 prosent av støtten som er utbetalt for denne gruppen.

– Mangler 150 mill.

Bispedømmet mener at katolikker gjennom flere år er diskriminert fordi de «får mindre tilskudd per reelle medlem enn andre trossamfunn». Dersom de på et tidligere tidspunkt fullt ut hadde lyktes med å kartlegge alle katolikkene som var bosatt i Norge ville OKB hatt krav på om lag 150 millioner kroner mer i støtte de siste fire årene.

Troms vil betale

Det er stor ueniget innad i Den katolske kirke om registreringspraksisen. Biskopen i Tromsø har tilbudt å tilbakebetale 2,3 millioner kroner i statsstøtte for «telefonkatalog-medlemmer».

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter