Nyheter

Frykter ideelle skvises ut

Ideelle står i fare for å bli presset ut av kommersielle omsorgskonsern, når ny politikk for rusomsorg rulles ut innen jul, frykter Linn Herning, forfatter av boken Velferdsprofitørene.

Offentlig betalt velferd og omsorg er blitt et satsingsområde for private selskaper. Eldreomsorg og barnevern er to kjente områder. Nå advarer Linn Herning mot konsekvensene av fritt behandlingsvalg innen rusomsorgen.

– Her er det all grunn til å være føre var. Slippes de kommersielle kreftene først løs på dette feltet, vil det bli vanskelig å regulere feltet på ny, sier Herning, som er ute med debattboken Velferdsprofitørene. I går gjestet hun Arendalsuka.

Kartlagt anbud

Som rådgiver i organisasjonen For velferdsstaten, og gjennom arbeidet med boka, har Herning de siste fem årene jobbet med å kartlegge konsekvensene av åpning for kommersielle av ulike velferdstjenester, som skole, sykehjem og barnehager.

Her har hun blant annet gjennomgått alle anbudsrunder på sykehjem fra den første anbudsrunden i 1997, til våren 2015. I løpet av de 18 årene fant hun kun ett eksempel på en ideell aktør som har vunnet en anbudsrunde. Det tilfellet var for tolv år siden, Kirkens Bymisjon i 2003, under forutsetning av at de videreførte ytelsespensjoner.

LES OGSÅ: Ideelle taper

Ulemper overskygger

Nå skal rusmisbrukere selv få velge behandlingstilbud. Høyre, Frp og budsjettkameratene Venstre og KrF har stilt seg bak omleggingen. Fritt behandlingsvalg skal rulles ut innen årsskiftet.

Herning er ikke mot rusmisbrukes rett til å velge tilbud i 
seg selv. Men hun mener de 
negative følgene av politikkendringen, langt på vei kan komme til å overskygge fordelene:

– Jeg er skeptisk til fritt behandlingsvalg, fordi vi ikke vet helt effektene av det, sier Herning.

Dominerer

Noe av problemet med frislipp, er at vi ikke vet hvilke markedsvurderinger kommersielle gjør, og hvem som ønsker å levere tjenester, mener Herning. Men hun frykter at frislippet på sikt vil få flere aktører som ønsker å gjøre profitt på rusfeltet skal ta over.

Hernings skrekkscenario er at rusomsorgen, der 80 prosent av behandlingsplassene i dag driftes av ideelle, skal ende opp som sykehjemssektoren:

– Nærmest alle involverte på sykehjemsfeltet sier at det er dit utviklingen har brakt oss i dag: Konkurranseutsetter du et sykehjem, er det nesten 100 prosent sannsynlig at kommersielle kommer til å vinne anbudet.

LES OGSÅ: Staten: Dette er ikke samfunnsnyttig

Ikke redde

I Rusmisbrukernes egen interesseorganisasjon, RIO, er de ikke like bekymret. Kenneth Arctander Johansen, tror de ideelle driver såpass gode og ettertraktede tilbud at de ikke skvises ut uten videre.

– Jeg tror rett og slett ikke det er så mange brukere som kommer til å søke seg til kommersielle aktører. Jeg vet litt om hvor folk vil i behandling, og hvilke anbefalinger som blir gjort fra klinikkene. Det har stor betydning.

Samtidig som Johansen er skeptisk til at rusomsorgen skal bli dominert av aktører som skal ta ut profitt, rister han i det han kaller «den nyliberalistiske rusreformen» som ble satt i gang under tidligere Ap-leder Jens Stoltenbergs første regjering.

– For meg er det ikke automatikk i at de offentlige levere gode tjenester, sier RIO-talsmannen.

Anbudsevner

Grunnen til at kommersielle tilbydere i dag vinner anbudsrunder om blant annet sykehjem, er ikke nødvendigvis at de er bedre enn de ideelle og offentlige, mener Herning.

– Det handler om pris og evnen til å skrive et anbud, ikke evnen til å levere en tjeneste.

LES OGSÅ: Frykter rusløft smuldrer bort

Frp: Hindrer dødsfall

– Når du skal gjennom den tøffeste kampen i livet ditt, er det viktig at du selv har fått være med på å bestemme hvor du skal, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Lederen av Stortingets helsekomité er glad for at KrF, Venstre, Frp og Høyre sto samlet om reformen.

Behandlingskø

– Vi så mens de rødgrønne styrte at folk ble sykere, fikk tilleggsskader eller døde i behandlingskø — til tross for at det fantes ledig kapasitet. Det måtte gjøres noe med.

Ap, Sv og Sp stemte mot forslaget. Men ifølge Kenneth Arctander i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon har de ikke grunn til å skryte. Han mener Ap «har driti seg ut», gjennom rusformen de drev gjennom ved tidlig tusenårsskifte.

Aps medlem av helsekomiteen, Tove Karoline Knutsen, er ikke enig, og mener alle partier har en vei å gå på rusfeltet.

– Men vi må stille krav til aktørene som driver rusomsorg. De kravene ligger ikke i fritt behandlingsvalg, sier Knudsen.

Hun mener institusjonsbehandling må følges opp i tett kontakt med kommunen og lokalt hjelpeapparat. Det skjer ikke med fritt behandlingsvalg, mener Ap-politikeren.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Frykter for de små

KrF stemte for fritt behandlingsvalg, men deler likevel frykten for at kommersielle skal vinne terreng.

– De små aktørene er kanongode, men har ikke en like god organisasjon i bakhånd som kan hjelpe dem gjennom anbudsrunder, sier KrFs Olaug Bollestad.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter