Nyheter

Økt prestelønn gir ikke mer til andre trossamfunn

Thorhild Widvey vil endre loven slik at andre tros- og livssynssamfunn ikke får mer penger når prestene i Den norske kirke får kompensasjon for økt skatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter