Nyheter

Drankere fikk designe parken

– Det slo meg at de som sitter der hele dagen må kunne mye om parken, sier professor.

Stigbergsparken er en grønn lunge­ i Stockholm. Under trærne finner du benker, noen gressflekker og lekeapparater for barn. Men klientellet er nokså ensformig.

– Det er nesten bare de som drikker alkohol som sitter der hele dagen. Da slo det meg at de må kunne mye om parken, sier Björn Hellström.

Han er professor ved kunsthøyskolen Konstfack i Stockholm og leder forskningsprosjektet Decode, som utvikler en ny metode for inkluderende og medskapende byplanlegging.

– I Sverige er det vanlig å først planlegge det man skal gjøre, og så presenterer man planen for de som blir berørte. Men da er det for sent. De som bor i området må involveres på et mye tidligere tidspunkt, sier Hellström.

Tegner og forklarer

Hellström sendte noen av studentene­ til parken. For å gjøre det lettest mulig å delta, tok de med seg kart og bilder som man kunne­ tegne på.

– Noen av alkoholikerne ­synes kanskje det er vanskelig å ordlegge seg. Da er det lettere å jobbe med redskaper, sier Hellström.

Forskerne ble overrasket over hvor mye de kunne om torget. 
De visste blant annet hvilke blomster som klarte seg best og hvor det var best å sitte for å få mest sol ut fra hvilken årstid det var.

– De viste oss også hvor de pleide å sette seg for å unngå å forstyrre barna som leker. De var veldig oppmerksomme på andre mennesker som brukte torget, sier Hellström.

Sosial bærekraft

Vårt Land har de siste månedene vist hvordan fiendtlig arkitektur er i ferd med å få et grep i Norge. ­Eksempler har vært en parkbenk i ­Bærum med ettermonterte armlener for å hindre at noen sover der, fjerning av ­offentlige sitteplasser for å oppnå «sosial ­kontroll» på Oslo S og anti-­sove-pigger utenfor Radisson Blue 
Hotel Norge i Bergen. Kirkens Bymisjon mener det skaper et trangt og kaldt samfunn.

Ifølge Hellström skjer dette fordi den sosiale biten av byplanleggingen har havnet i skyggen av blant annet miljøspørsmål. Han mener at byplanlegging bør handle om hvordan alle mennesker bruker offentlige plasser – også utsatte grupper.

– Det handler om å skape ­offentlige steder med sosial bærekraft, og da må alle være med – selv om man drikker mye alkohol. Ekskluderende design, der man flytter rundt på mennesker, er totalt uholdbart, sier Hellström.

Tvinge kommunene

Møtet i Stigbergsparken mellom forskere og parkfolket var første trinn i et større prosjekt ledet av Decode, og det skjedde ikke noen fysiske endringer i parken i etterkant. Nå er Hellström og hans kolleger i gang med trinn to, som er å utvikle sertifiseringssystemet Citylab under ledelse av Swedish Green Building Council. Det er en metode for byplanlegging som vil inneholde strenge krav for å involvere innbyggere av alle samfunnslag.

– Det er lett at politikerne sier at man skal lytte til borgerne, uten at noe skjer. Dette handler om å hjelpe kommunene 
til å ta hånd om kunnskapen som medborgerne har, sier Hellström.

I begynnelsen av juli ble prosjektet presentert under Almedalsveckan, et årlig prestisje­arrangement der svenske journalister, politikere og næringslivsledere møtes til debatt og seminarer.

Flere svenske kommuner kommer nå til å ta i bruk Citylab fra høsten av.

LES MER: Dette er ikke en seng

New York

En av partnerne i Decode er kommunen Upplands Västby, som i dag fungerer som en forstad til Stockholm. Siden 2014 har kommunen samarbeidet med Decode om å løsrive seg mentalt fra hovedstaden og skape­ en egen identitet som småby­. Før samarbeidet så mange­ av politikerne til New York og operahuset i Sydney for å finne en visjon.

Men da kunstneren og forskningsmedarbeideren Sarah ­Degerhammar ba ungdommene­ i kommunen om å vise fram hvordan de så for seg kommunen, valgte de i stedet for hus å vise fram bilder av mennesker i alle aldere fra Upplands Västby.

– Det handler om å ta vare på stedets særegenhet og identitet, sier Hellström.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Minske friksjonen

Etter sommerens debatt om benker, pigger og færre offentlige sitteplasser, har miljø- og samferdsels­byråd Guri Melby i Oslo kommune varslet at hun vil sette fiendtlig arkitektur på den politiske dagsorden. SV-politiker Ivar Johansen har allerede tatt til orde for tydeligere krav til framtidens byutvikling.

Hellström har følgende råd til bypolitikere i Norge:

– Sørg for at alle stemmer ­høres. Det kan virke kostnadskrevende, men på lang sikt er det både sosialt og økonomisk bærekraftig, for man er med på å minske friksjonen, sier han.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter