Nyheter

Prest ber om Israel-boikott

Leif Magne Helgesen brukar sommarferien på å vakte palestinsk landsby på Vestbreidda, som Israel truar med å fjerne.

– Tida er inne for å bruke sterkare verkemiddel mot Israel. Akkurat som verdssamfunnet pressa Sør-Afrika til å skrote apartheid-politikken, må Israel bli pressa til å avslutte okkupasjonen av Vestbreidda og gje palestinarane ein eigen stat.

Soknepresten på Svalbard ønskjer no drahjelp frå eigen arbeidsgjevar, Den norske kyrkja:

– Kyrkjas haldning er at ein ikkje skal kjøpe israelske varar som er produserte på Vestbreidda. No er tida inne for å trappe opp boikotten, for Israel viser liten vilje til å avslutte okkupasjonen av Vestbreidda, seier Leif Magne Helgesen.

LES OGSÅ: Biskop åpner for hardere straffetiltak mot Israel

Boikott varer

– Kva omfang bør boikotten få?

– Akkurat som med boikotten av Sør-Afrika bør det bli ein politisk, økonomisk og kulturell boikott. Men det politiske boikotten bør ikkje bli slik at ein avskjer all kontakt med israelske styresmakter – ein kanal for dialog må vi ha.

– Kva konsekvens bør ein økonomisk boikott få for nordmenn flest?

– Ein bør slutte å kjøpe israelske varar, seier Helgesen.

Følgjer med

Sjølv brukar han sommarmånadane i den palestinske landsbyen Susiya på Vestbreidda saman med nesten ti andre internasjonale observatørar.

– Israel har rivd palestinske landsbyar på Vestbreidda tidlegare, men Susiya er blitt eit symbol på den vonlause situasjonen til palestinarane på Vestbreidda. Difor følgjer verdssamfunnet med på om Israel gjer alvor av denne rivetrusselen. Difor kjem det mange diplomatiske delegasjonar hit for å sjekke ut tilhøva, for så å sende tydelege meldingar til statsminister Benjamin Netanyahu om ikkje å rive Susiya, fortel Leif Magne Helgesen.

Blir overvaka

Han og dei andre observatørane er der som vitner for å fortelje kva som skjer, og for å vise at det internasjonale samfunnet følgjer med på Israels oppførsel på Vestbreidda.

– Vårt nærvær blir følgt nøye av israelske soldatar som held oss under oppsyn, fortel Helgesen.

Særleg har USA og Storbritannia vore tydelege i fordømminga av Israels riveplanar i Susiya. Sjølv om Israels høgsterett skal handsame Susiya-striden 3. august, har israelske styresmakter gjeve grønt lys for riving.

Ulovleg bygd

I juni blei dei 350 innbyggjarane, som lever av jordbruk og dyrehald, informert av israelske styresmakter om at landsbyen er ulovleg bygd og vil bli fjerna.

I går var Norges sendemann til dei palestinske sjølvstyreområda, Hans Jacob Frydenlund, på feltbesøk i Susiya. Han fortel at Norge til liks med andre vestlege land protesterer sterkt mot Israels planar om å kjøre bulldosarar inn i den vesle landsbyen.

– Palestinarane som bur i landsbyen bur på eige land, dei har budd her sidan byrjinga av 1800-talet – og dei har dei har dokument som provar dette, seier Frydenlund.

LES OGSÅ: Israel skjerper straffen for steinkasting

Israel bestemmer

Israels ambassade i Oslo seier i ei pressemelding at palestinarane i Susiya har bygd ein ulovleg busetjing på eit område Israel administrerer. Dei viser til Oslo-avtalen frå 1993 som gav Israel ansvaret for sektor C på Vestbreidda.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter