Nyheter

18 barn forsvunnet

Enslige, mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak. 
Mange blir ofre for menneskehandel, tror organisasjonen Press.

Så langt i år har 18 barn blitt borte
fra norske asylmottak. Ingen vet hvor de er.

– Om det var norske barn, hadde man satt himmel og jord i bevegelse. Men det gjøres nesten ingenting for å finne asylbarna. Ingen etterlysning som beskriver hvordan de ser ut, hvor høy de er eller hvilken farge på håret de har. Det er ingen etater vil ta ansvar for disse barna, sier Karoline Steen Nylander, leder i Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon.

Når en mindreårig forsvinner, skal asylmottakene melde enslige mindreårige asylsøkere savnet til politiet. Politiet vurderer så om det bør sendes ut en etterlysning. I tillegg kontaktes barnets verge og barnevernet.

Mange blir aldri funnet.

– Ofte har ikke politiet kunnskap eller ressurser nok til å lete etter barna. Dette er saker som nedprioriteres. Det er ikke greit, sier Nylander.

Totalt har det kommet 76 prosent flere enslige mindreårige i 2015 sammenlignet med fjoråret. Press frykter at også antall barn som forsvinner vil stige drastisk.

Det er lite dokumentasjon på hva som skjer med barna, men Press er bekymret.

– Sannsynligvis blir mange plukket opp av menneskehandlere, og satt til svart arbeid, prostitusjon og narkotikahandel, tror Nylander.

LES OGSÅ: Barneorganisasjon anmelder politiet

Rusmiljøer

Uteseksjonen i Oslo kommune jobber tett med de åpne rusmiljøene i byens sentrum. Her møter de flere enslige, mindreårige asylsøkere.

– Men det er langt færre nå enn for noen år siden, da var vi jevnlig i kontakt med opp til 13 hver måned. I juni var vi til sammenligning i kontrakt med fire, sier Uteseksjonens leder, Børge Erdal.

De har tett kontakt med Barne-
vernsvakten i Oslo, og mottar 
etterlysninger på aktuelle enslige mindreårige asylsøkere som kan oppholde seg i Oslo sentrum.

– 

Da har vi gjerne med bilde av dem ut og ser aktivt etter dem på gaten. Vi ser at det også trengs samarbeid nasjonalt og internasjonalt for å forsøke å nå de ungdommene som er på drift rundt i Europa, sier Erdal.

Klare tiltak

Press lister opp tiltak de mener kunne forhindret at barna forsvinner:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet må ha ansvar for alle enslige, mindreårige asylsøkere. Ikke bare de under 15 år.

Koordinerende enhet som jobber mot menneskehandel med barn.

Mindre boenheter for barn som bor i mottak.

Meldefristen for forsvinninger fra mottak må kuttes drastisk.

– Vi kan ikke fortsette å la barn forsvinne uten å bry oss om hva som skjer med dem, sier lederen.

LES OGSÅ: – Tortur mot barn i akutt krise

Sårbare

Det er UDI som har ansvar for enslige, mindreårige asylsøkere over 15 år. De presiserer at dette er en sammensatt gruppe, men også de er redd for at barna blir ofre for menneske­handel.

– Dette er spesielt sårbare mennesker, sier Knut Henrik Berntsen, fungerende avdelingsdirektør i UDI.

Han mener det alt gjøres mye.

– Vi og mottakene tar dette på største alvor, vi gjør det vi kan for å forebygge, og vi underretter politiet så snart som mulig. Én ungdom som blir borte, er én for mye, sier Berntsen.

1. desember

Statssekretær i justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), sier de tar forsvinningene alvorlig og forteller at UDI har prioritert disse forsvinningssakene høyt siden i fjor sommer.

– Men vi ser også at det er 
behov for mer kunnskap om disse barna. Derfor har vi bestilt
en forskningsrapport, sier Brein-Karlsen.

Rapporten skal leveres 1. 
desember.

Nylander i Press savner mer handling.

– Mange kan ha forsvunnet innen desember, sier hun.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter